Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (23/24) · 1:20

Zápis výrazů 3 - cvičení, příklad 2 Writing algebraic expressions word problem example 2

Navazuje na Algebra: Vektory.
Objem krychle je roven její délce krát šířce krát výšce. Krychle se stranou x má délku x, šířku x a výšku x. Takže objem je roven x krát x krát x, nebo x na třetí. Shane bere z lednice velkou krychli másla se stranou délky 5. Předpokládám-- tedy neudávají tu jednotky. Možná jsou to centimetry. Se stranou délky 5 z lednice. Můžu počítat s 5 centimetry. To zní rozumně. Pak vyřízne malou krychličku o straně délky 2 z jednoho rohu krychle. Napište výraz, který popisuje objem másla, který zbývá. Zamysleme se nad tím. Původní objem másla byl-- říkají že strana má délku 5. Představuji si to jako 5 centimetrů. Objem tedy bude 5 krát 5 krát 5, což můžeme napsat jako 5 na třetí. Pak z toho vezme malý kousek. Množství, které odebere, je objem té malé krychličky. Krychlička má stranu délky 2 a její objem bude 2 krát 2 krát 2. Nebo jinak zapsáno 2 na třetí. Takže to bude 5 na třetí mínus 2 na třetí.
video