Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (24/24) · 3:56

Zápis výrazů 1 Dabované – Ze slovního popisu napiš výraz.

Navazuje na Algebra: Vektory.
video