Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (4/24) · 1:59

Výrazy s proměnnou Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

Navazuje na Algebra: Vektory.
video