Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (8/24) · 4:39

Výpočet výrazů s neznámými hodnotami proměnných Víme, že a + b + c = 7 a máme zjistit, kolk je 5a + 5b + 5c

Navazuje na Algebra: Vektory.
Ukážu vám nyní několik běžných úloh, které jsou často v matematických soutěžích a někdy i ve standardizovaných testech. Vypadají jako velmi náročné a odstrašující úlohy, ale naštěstí po shlédnutí tohoto videa zjistíte, že pokud víte, na co se vás ptají, tak to není zase tak těžké. Pojďme si tedy zkusit první příklad. Říkají nám, že (a plus b plus c) se rovná 7. Pak se nás ptají, čemu se rovná (5a plus 5b plus 5c)? A první reakce je něco jako: „Dali mi jednu rovnici se třemi neznámými, jak mám vypočítat ‚a‘, ‚b‘ nebo ‚c‘? Neměl bych zjistit, čemu se rovná ‚a‘, ‚b‘ nebo ‚c‘, abych zjistil, kolik je (5a plus 5b plus 5c)?" Nechám vás o tom chvíli přemýšlet. V tomto případě je zásadní si uvědomit, že (5a plus 5b plus 5c) je stejné jako 5(a plus b plus c). Pokud roznásobíte 5 krát a, 5 krát b, 5 krát c, tak získáte 5a plus 5b plus 5c. Další způsob, jak k tomu přistoupit, je ten, že vytkneme 5. Pokud vytknete z výrazu 5, tak vám zůstane 5(a plus b plus c). A jak to spočítáme? První rovnice nám dala všechny informace, které potřebujeme. Zadání říká: a plus b plus c se rovná 7, takže 5(a plus b plus c) je to stejné… Myslím, že vidíte, kam toto směřuje. 5 krát 7, a teď už je to docela jasné, to se rovná 35. Pojďme vyřešit ještě jeden, a bude to trochu více zapeklité, ale snad v tom uvidíte tu stejnou myšlenku. Máme zadáno (a plus b plus c) je rovno -1. A máme zde ještě další dvě proměnné. Víme, že x plus y je rovno 7. A ptají se, čemu se rovná tento dlouhý výraz. Nechám vám pár sekund na rozmyšlení. Asi si myslíte, že když máte danou jednu rovnici o třech neznámých, a další dvě neznámé v další rovnici, tedy dohromady pět neznámých ve dvou rovnicích, tak se nedá zjistit, čemu se rovná ‚a‘, ‚b‘, ‚c‘, ‚x‘ nebo ‚y‘. Ale možná můžeme využít toho, co jsme viděli v předchozím příkladu. Mohli bychom to zkusit přeskládat tak, abychom měli ‚x‘ a ‚y‘ pohromadě, a potom seřadíme ‚a‘, ‚b‘, ‚c‘ k sobě. Tak to zkusme. Nejdřív se zaměříme na ‚a‘, ‚b‘, ‚c‘ . Takže máme -9a, -9b… Seřadím to podle abecedy, -9b a -9c, a už asi vidíte, co se objevuje. A teď ještě seřadíme ‚x‘ a ‚y‘. Máme tedy -7x a pak -7y. Jediné, co jsem udělal, bylo přeskládání tohoto výrazu, ale vypadá to teď o trochu jasněji. Z těchto prvních třech výrazů mohu vytknout -9 a dostanu -9 (a plus b plus c). Z těchto dvou výrazů mohu vytknout -7 a dostanu -7 (x plus y). A pro kontrolu, pokud to znovu roznásobíte, vynásobte -7 krát (x plus y) a dostanete tohle. Vynásobením -9 krát (a plus b plus c) dostanete tuto rovnici. Teď už to začíná být jasné. Čemu se rovná (a plus b plus c)? To nám říkají právě zde, (a plus b plus c) je rovno -1, celý tento výraz je roven -1, alespoň v závorkách, a čemu je rovno (x plus y)? Udělám to jinou barvou… Kolik je (x plus y)? To nám říkají právě zde, (x plus y) je rovno 7. Takže tento dlouhý výraz se zjednoduší na -9 krát -1 minus 7 krát 7 a to se tedy rovná… Už jsme skoro v cíli. -9 krát -1, to je plus 9, a pak -7 krát 7 je -49, tedy 9 minus 49, což se rovná -40. A jsme hotovi.
video