Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (16/21) · 12:35

CA Geometrie: Pythagorova věta, Využití kružítka 51-55, Pythagorova věta, Využití kružítka

Jsme u příkladu 51, Zadání je: Obrázek k důkazu pythagorovy věty je zobrazen níže. Které tvrzení by nemohlo být použito pro dokázání pythagorovy věty? Takže když už nám nakreslili obrázek k příkladu, myslím, že můžeme jaksi ten příklad vypočítat a pak se podívat na ty jejich možnosti, a zjistit, která se shoduje s naším výsledkem. Doufejme jen, že počítali stejně. Toto je docela hezký příklad pythagorovky, pythagorovy věty. Nemyslím, že jsem takový ještě dělal, takže ho udělám právě teď. Takže způsobem, jakým nakresli je plocha toho velkého... pojďme spočítat, jaká je plocha tohoto velkého čtverce... Dobře? Jsou tu dvě možnosti, jak nad tím uvažovat. Můžete si prostě jen říct, že je to čtverec. Toto je (a), toto je (b). Takže toto bude rovněž (b). A toto bude opět (a). Takže plocha tohoto čtverce bude délka jedné z jeho stran na druhou, že? Tedy můžeme říct (a) + (b)...Plocha celého čtverce je (a)+(b) na druhou (a)+(b)....na druhou, což je (a) na druhou + 2(ab) + (b) na druhou. Dobře. Nyní také můžeme říci, že plocha tohoto většího čtverce, který je trochu optickou iluzí, protože vypadá, jako že.. ... je přikloněný k levé straně, tím, jak jej nakreslili. Ale nicméně... plocha tohoto většího čtverce je zároveň.. .. součtem ploch těchto 4 trojúhelníků plus plochy tohoto menšího čtverce. Takže plocha většího čtverce, kterou jsme dostali tím že jsme jeho stranu umocnili na druhou, by měla být rovna ploše těchto 4 menších trojúhelníků, takže zde máme 4 a jaká je plocha každého z nich? Podívejme, je to polovina základny, takže třeba této, polovina základny krát výška. Takže polovina (a) krát (b) (abc je pravoúhlý trojúhelník, kde odvěsna=výška). čili polovina (ab).. A jestliže 1/2(ab) je jeden z těchto, pak jej vynásobím 4, abych měl všechny 4 trojúhelníky A nyní chceme přidat plochu této vnitřní plochy, tohoto čtverce.. Což bude jen (c) na druhou, že? Tato strana je (c), tato strana je (c), Takže plus (c) na druhou Nyní se podívejme, jestli to můžeme nějak zjednodušit. Máme zde (a) na druhou +2(ab) + (b) na druhou rovná se 4 x 1/2 (ab) čili 2 (ab) + (c) na druhou. Pak můžeme odečíst 2(ab) z obou stran rovnice, že? No, mám teď obě strany pod sebou protože jsem tu rovnici psal pod sebe, ale když to uděláme, odečteme 2(ab) odsud a 2(ab) odsud, a co vám zbyde je, (a) nadruhou + (b) na druhou rovná se (c) na druhou, což je Pythagorova věta. Dokázali jsme ji. Tak se nyní podívejme, která z jejich možností se shoduje s tím, co jsme udělali my. Tedy, které tvrzení nemůže být použito pro důkaz pythagorovy věty? A: Plocha trojúhelníku je rovna 1/2 (ab). Ne, to jsme použili. Museli jsme. B: Všechny 4 trojúhelníky jsou shodné. Ne, to jsme použili. C: Plocha vnitřního čtverce je rovna polovině plochy velkého čtverce. Ne, to jsme nepoužili, myslím, že to by mohla být věc, kterou bychom pro důkaz nepoužili. Podívejme se na D: Plocha většího čtverce je rovná součtu plochy menšího čtverce a 4 shodných trojúhelníků. Ne, to byl základ důkazu, takže to jsme určitě použili. Takže naší odpovědí je C, čili tvrzení, které nemůžeme v důkazu použít. A já já se snažím kopírovat a vkládat dopředu, abych vás neobíral o čas. Takže, přepona trojúhelníku má délku 5, je-li délka jedné přepony 2, jaká je délka druhé přepony? Ok, takže tato strana je 5, tato 2, a oni chtějí vědět, kolik je tato strana. Pythagorova věta, x na druhou plus 2 na druhou se rovná 5 na druhou, protože 5 je přepona. x na druhou plus 4 se rovná 25. Odečtu z obou stran 4, x na druhou = 21. Takže x = odmocnina 21. Takže možnost B. Další otázka. Staví se nový ropovod, aby odvedl tok ropy mimo chráněné krajinné území Tipuji, že toto bude to chráněné území, Plánek ukazuje starý ropovod a nová trasa je znázorněna dole, Ok, takže o kolik mil navíc se ropovod prodlouží, jestliže se ropovod přestaví?. Nová trasa bude 60 mil + 32 mil.. Takže nová trasa je 92 mil. Takže kolik měřila stará trasa? Inu, stará trasa byla přeponou tohoto trojúhelníku, že? Čili můžeme říci.. říkejme jí (x). 60 na druhou + 32 na druhou = x na druhou. Protože (x) je přepona. A tento výpočet je trochu těžší.. No, možná když něco z toho rozložím na činitele, může to být lepší, nebudu muset počítat 60 na druhou a 32 na druhou a ten zbytek. Takže se podívejme, zda by šlo je roznásobit Obě čísla jsou dělitelná čtyřmi, obě lze vydělit 4, takže pak budeme mít 15 a 8. No, to stále není tak praktické.. Takže já je prostě začnu násobit. Takže toto je 3600. A 32 na druhou, to bude, 32 x 32.. 2 x 32 = 64 3 x 2 = 6, 3 x 3 = 9 Takže to je 1024. ..Plus 1024 rovná se x na druhou. Teď bych si jen přehodil strany, x na druhou je rovno 3600+1024, což je 4624. Podívejme se, zda se mohu k něčemu dopočítat, tedy dvacetkrát tedy x bude druhá mocnina této cifry... Zkusme ještě nalézt rozsah, kde toto číslo bude tedy 20x20 je 400, což je mnohem méně 60x50 je 3600 Takže 68x68, to vypadá dobře. Hlavně proto, že 8x8 by mělo končit na číslo 4. Tak to vyzkoušíme. 68 x 68 8x8=64 8x6=48, plus 6 je 54 6x8 =48 6x6, 36 plus 4 je 40 4624, správně Takže x je 68, x rovná se 68. Ale víte co, spočítal jsem 68, ale nemusel jsem, protože oni nechtějí znát délku toho starého ropovodu. Která je 68 Je to jen jedna z výběru odpovědí. A to jen aby zjistili, zda jste si dobře přečetli otázku. Ale oni chtějí vědět, o kolik delší bude nové potrubí, že? Když nové je 92 a staré je 68 Dobře, že tady mají čísla, takže jsme to mohli zkusit. To byla druhá mocnina 4624 Takže o kolik delší bude nová trasa? Inu 98-68, což je 24, že? Ano, 24, takže možnost A. Nikoliv možnost B. B je jak dlouhé starý ropovod byl. My jsme ale chtěli vědět, o kolik delší je nová trasa. To bylo tedy záludné. I když ne záludné, ale naběhnul jsem si když jsem zapomněl, jak zněla otázka. Nicméně, další otázka. Marcia používá úhelník a kružítko, aby postavila konstrukci na obrázku. Zajímavé. Které z následujících nejlépe popisuje konstrukci, na které Marcia pracuje. Takže když říkají konstrukce, ona si něco předkresluje a takhle to vypadá. Zdá se, že si bere kružítko, umístí jej do některého z těchto bodů. Dala ho někam sem a pak nakreslila tento oblouk.. A pak to vypadá, že jej dala na toto místo, a pak narýsovala tento oblouk. A pak si vybrala tento bod a narýsovala toto. A pak vybrala tento bod a nakreslila tento oblouk. A naposled, to vypadá, že důvodem, proč si vybrala tento bod je prochází touto čarou L. Takže se pravděpodobně snažila najít jiný bod zde, aby mohla nakreslit další přímku. Protože říkají, že měla úhelník. Úhelník byl k nakreslení těchto čar a kružítko k nakreslení těchto oblouků. Takže jestli chtěla nakreslit další čáru mezi těmito dvěma body, pokud, protože to tak vypadá, potom by měla rovnoběžné přímky. Důvod, proč by měla rovnoběžné přímky je, protože tyto úhly by si odpovídaly, byly by shodné A když máte přímku a odpovídající úhly jsou shodné, dostanete rovnoběžky. Takže bych na tuto otázku řekl, že se pravděpodobně snažila nakreslit přímku, která je rovnoběžná s L. Přímka vedoucí skrz P rovnoběžná k přímce L. To si myslím, že chtěla nakreslit. Výborně, odpověď A. 55. Máme-li úhel A. Takže mějme tento úhel. Co je první krok při narýsování úhlu, který půlí úhel A? Čím začneme chceme li rozpůlit úhel. Ok, tak toto jsem vlastně ještě nikdy nedělal. Ale předpokládám, že pokud mám kružítko, Víte co je kružítko - má dvě ramena jedno z nich má hrot. Vypadá asi takto Vypadá, že má hrot, a pak na druhé straně můžete připevnit tuhu, a zde nahoře ho nastavit. A ramenem s tuhou otáčíte kolem hrotu a můžete kreslit kružnice různých poloměrů.. Vypadá to, že tak to zde dělali. Takže když budu chtít rozdělit úhel (a) myslím, že můžu zabodnout hrot zde, a pak jen tuhou nakreslit tento kruh. A opravdu jen co najdu dva body, které protínají tyto dvě čáry, ramena úhlu, budu mít vystaráno. A můžu to provést kdekoliv. Mohl jsem to provést zde, mohl jsem to provést zde. Oni prostě jen vybrali bod B a C. A pak do každého z těchto bodů, můžete zabodnout hrot, když jej dáte sem a pak nakreslíte kružnici kolem, dostanete tento oblouk. A pak dáte hrot sem, nakreslíte oblouk, dostanete tento. A kde se oba protínají, ten průsečík vám dá bod který určuje, kde je úhel poloviční. A pak nakreslíte čáru skrz tento průsečík Takže se podívejme, ptají se na první krok, když chceme rozpůlit úhel (a) Dávají možnost nakreslit rameno AD. Dobře, to vypadá, že by byl poslední krok, než jste hotovi. AD půlí úhel. Narýsuj úsečku mezi body B a C. Ne, to by nikam nevedlo. Nepotřebujete kreslit tuto úsečku. Protože co potřebujete, je nakreslit oblouk. Ne čáru. Z budů B a C narýsujte stejné oblouky, které se protínají v D. To byl druhý krok. Nejdřív musíte mít body B a C než začnete rýsovat ty oblouky. Z bodu A narýsujte oblouk, který protíná ramena úhlu v bodech B a C. Ano, to je co jsme dělali To byl první krok. Umístěte hrot zde a narýsujte oblouk. A dostanete tento bod a tento bod. Takže to by byl první krok D. A příklady mám spočítané a už nezbývá čas. Uvidíme se v dalším videu.
video