Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (18/21) · 1:40

Úhly a obvod Angles and circumference

Kruh je rozdělen na stejné části. Zde vidíme rozdělení na 1,2,3,4,5,6 stejných částí. A udávají zlomek obvodu. Obvod je délka kolem kruhu. Obvod kruhu. Jaká část obvodu kruhu je zvýrazněna růžově? Dobře, kruh je rozdělen na 6 stejných částí 1,2,3,4,5,6. Takže každá z těchto částí reprezentuje 1/6. A když se podíváme na vnější hranu. Na tuto vnější hranu... Část, která byla zvýrazněna růžově. Tento zlomek obvodu. Toto je jedna z jedné, dvou, tří, čtyř, pěti, šesti sekcí. Takže 1/6 obvodu je zvýrazněna růžově. Správně, jedna šestina. Celý kruh má 360 stupňů. Jaká je hodnota úhlu a? Když objedeme celý kruh dokola máme 360 stupňů. A už jsme si ukázali, že tato část představuje 1/6. Jdeme okolo 1/6 kruhu. Chceme zjistit úhel, proto vynásobíme 360 krát 1/6. 360 krát 1/6 nebo 360/6 což je to samé jako 360 děleno šesti. Výsledek bude 60 stupňů.
video