Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (19/21) · 1:03

Body v souřadné rovině Points on the coordinate plane

Zadání příkladu: Uvažujte následující dvojce souřadnic (Zadán soubor bodů.) Které z těchto souřadnic jsou znázorněny na grafu? Podívejme se na tohle (3, -2). (3,-2) Vypadá to, že tento první bod není zakreslen. (3,-2) není znázorněn. A může prověřit všechny ostatní, které se zdají být na grafu. (4, -8) je zde. (-8, 3) je zde. (4, 6) je zde. A (-1, 0) je tady. Pojďme udělat pár dalších. Je (-5, 0) znázorněn? Ano, je tady. (-4, 5) by měl být zde. Tento není v grafu. Vybereme tento. Uděláme ještě něco. (-8, 4). Takže (-8, 4). Měli jsme štěstí. První není zakreslen. (-8, 4). Jsme hotovi.
video