Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (20/21) · 1:17

Otočení (rotace) úsečky kolem počátku - příklad Praktická demonstrace otočení (rotace) úsečky kolem počátku.

Máme za úkol otočit úsečku o -90° kolem počátku. Toto je naše úsečka. A chceme ji otočit kolem počátku. Použijeme nástroj pro otáčení. Určíme nejprve střed otáčení. Budeme otáčet kolem počátku, proto jsem ho umístil sem. A budu otáčet o mínus 90 stupňů. Budu tedy otáčet v tomto směru. Uvidíme, jestli se mi to podaří... tedy -90° Vlastně, ještě to vrátím zpátky. Vezmu znovu nástroj pro otáčení... Mínus 90 stupňů... Tyto šipky, přesně tady, jsou umístěny na ose x. Když je otočíme o mínus 90 stupňů, tato oboustranná šipka se přemístí přesně na osu y. Zkusím to provést. Tady je záporná část osy y. A je to. Otočil jsem tedy úsečku o -90° kolem počátku. Nyní máme odpovědět na několik otázek. Když otočíme úsečku, vytvořený obraz je samozřejmě opět úsečka. Víme, že je to správně, protože otočený obraz má dva koncové body. Otočený obraz má stejnou délku jako vzor. Nezměnili jsme délku úsečky, pouze jsme ji otočili kolem tohoto bodu.
video