Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (7/21) · 12:20

Obvod a obsah Obsah obdélníka a trojúhelníka. Obvod obdélníka.

video