Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (4/21) · 3:56

Součet úhlů trojúhelníku Důkaz, že součet úhlů trojúhelníku je 180°

Začněme se třemi body: bod A, bod B a bod C a pokud tyto tři body spojíme a pokud jsou nekolineární, tedy neleží na jedné přímce když je spojíme s úsečkami, vznikne nám trojúhelník. Myslím, že jste obeznámení s trojúhelníky tedˇ vám chci v tomto videu dokázat, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů když velikost tohoto úhlu je a, velikost tohoto úhlu je b, velikost tohoto úhlu c používám malá písmena a,b, a c Ve skutečnosti nebudu používat tyto, které jsem použil A,B, a C Toto je x,y, a z a já teď dokáži, že x+y+z = 180 stupňů. Teď trochu místa vymažu Co udělám je, že začnu s konstrukcí přímky rovnoběžné s úsečkou BC, která ale prochází bodem A. Tato přímka bude vypadat nějak takto Nazvu tuto přímku L a prodloužím si úsečku BC jako přímku. Jsou to rovnoběžky, tedy přímka L je rovnoběžná s BC a důvod, proč toto dělám, je že obě strany trojúhelníka jsou příčky Přímky AB & AC protínají tyto rovnoběžky Pokud si říkáte, jak sestrojíte rovnobežky, tak vždycky máte zadánu jednu přímku a jeden bod mimo, kterým máte rovnoběžku vést. Chci se zamyslet nad úsečkami AB & AC jako příčky těchto rovnoběžek Máme přímku AB a také přímku AC Popřemýšlejme nad součtem úhlů v trojúhelníku. Řekněme, že velikost tohoto úhlu zde je x, dále víme o rovnoběžkách, že tento úhel mezi příčkami a rovnoběžkou odpovídá úhlu mezi stejnými příčkami u druhé rovnoběžky. Víme, že odpovídající úhel je roven x. Pokud je toto 30 stupňů, tak toto je taky 30 stupňů. Také víme, že pokud je toto x, výškový úhel bude také x. Takže toto je také x. Zamysleme se nad dalšími úhly v trojúhelníku. Velikost tohoto úhlu je y. Pokud tento úhel je y, jaký bude tento celý úhel? To bude x + y. Když tento celý úhel je x + y potom x=Y pro všechny souhlasné úhly. Tady je také souhlasný úhel. Tento úhel je také x+y. Když tento úhel je x+y, jak velký je tento úhel? Tento úhel je doplňkový k tomuto fialovému úhlu. Takže x+y+ ? = 180 stupňů. Takže, ? úhel je 180-x-y. Když už jsme dali dohromady tři úhly, pojďme je sečíst. máme x+y+180-x-y=180 stupňů. tokázali jsme si, že součet úhlů v libovolném trojúhelníku je roven 180 stupňům.
video