Geometrie: Základní geometrie
Přihlásit se
Geometrie: Základní geometrie (2/21) · 11:12

Popis kružnice Definice kružnice. Tečna a sečna. Průměr a poloměr. Velký a malý oblouk.

Začněme znovu s bodem. Označme si ho bod A. A mě zajímá, že všechny body na obrazovce jsou vzdáleny přesně 2 cm od bodu A. Takže 2 cm jsou na tabuli asi takhle daleko. Takže když vyrazím z bodu A a půjdu tímto směrem, tak tento bod je 2 cm od A. Nazvu-li ho bodem B, pak můžu říct, že úsečka AB je dlouhá na 2 cm. Pamatujte si, že toto je skutečná úsečka. Mohl bych říct, že to vypadá pěkně, ale když mluvím o délce, tak neudělám tuto čárku nahoře a řeknu jen: AB je rovno 2. Pokud bych chtěl přidat jednotky, řeknu 2 cm. Ale nezáleží jenom na bodu B, musím vzít v úvahu všechny body. Množina všech bodů, které jsou právě 2 cm od A. Takže mohu jít 2 cm jiným směrem, třeba dostanu bod C zde. Takže AC je také rovno 2 cm. Ale mohu jít 2 cm jakýmkoliv směrem. Když najdeme všechny body, které jsou právě 2 cm daleko od A, tak dostaneme nám dobře známý tvar. Kreslím jen tak od ruky. Dostaneme tvar podobný tomuto. Zvýrazním to, protože nechci, abyste si mysleli, že se jedná jen o tyto bílé body, Jsou to všechny body zde. Teď to smažu a nakreslím pořádnou čáru. Vypadá to asi takto, můj nejlepší pokus. A znázornění všech bodů, které jsou právě 2 cm od A. je kružnice, kterou jsem si jistý, že důvěrně znáte. Ale to je obecná definice, množina všech bodů, které jsou stejně vzdáleny od A. Když řeknu množina všech bodů, které jsou 3 cm od A, tak to bude vypadat takto. Vznikne nám jiná kružnice. Myslím, že už základní myšlence rozumíte. Teď vám chci v tomto videu ukázat některé z pojmů a výrazů, které používáme, když pracujeme s kružnicemi. Odstraním 3 cm kružnici. Za prvé zamysleme se nad touto vzdáleností nebo-li nad touto úsečkou, která začíná v A, který můžeme nazvat středem kružnice. Takže nazveme A středem kružnice, což dává stejný význam, jako když použijeme slovo střed v běžné mluvě. Chci popřemýšlet o tom, co úsečka AB je. AB spojuje střed s bodem na kružnici. Pamatujte, že kružnice jsou všechny body, které mají stejnou vzdálenost od středu. Takže AB, můžu říct, že každou úsečku, která spojuje střed a libovolný bod na kružnici můžeme nazvat poloměrem. Tedy poloměr je 2 cm. Pravděpodobně jste už o slovu poloměr slyšeli, ale já byl trochu více odborný. A to je na geometrii zajímavé, když se jí začnete učit na středoškolské úrovni, tak je to pravděpodobně první téma, kde se seznámíte s trochu odbornější matematikou, kde jsme opatrnější na dávání definicí a následného stavění na těchto definicích zajímavé výsledky, a dokazovat si sami sobě, že víme, o čem mluvíme. A to je důvod, proč opatrně volím slova. Takže AB je poloměr, úsečka AB a tak úsečka… Udělám zde jiný bod, nazvěme ho X takže úsečka AX je také poloměr. Takže tu máte další typy přímek a úseček, které jsou pro kružnici zajímavé. Můžeme si udělat přímku, která protne kruh přesně v jednom bodě. Nazvěme si tento bod bodem D. A řekněme, že máme přímku a jeden bod na kružnici, který je součástí všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od A. Ten jeden bod na kružnici je zároveň na té přímce a je to bod D. A můžeme tu přímku nazvat přímkou L. Občas uvidíte přímky zadané pomocí dvou bodů. Pokud bychom měli jiný bod zde, který by se jmenoval E, tak bychom mohli tuto přímku nazvat přímka DE nebo bychom přidali apostrof nad L a nazvali bychom tuto přímku L. Ale přímka, která má jen jeden bod společný s naší kružnicí se nazývá tečna. Takže přímka L je tečna. Tečna ke kružnici. Mohu říct, že přímka L je tečna ke kružnici se středem A. Toto nám říká, že přesně víme, k jaké kružnici to je tečna. Protože třeba máme jinou kružnici, která má střed v M. Musíme to ještě upřesnit. Není to tečna k této, je to tečna k této. Takže kružnice s tečkou uprostřed nám říká, že mluvíme o kružnici a toto je kružnice se středem v A. Chci být přesný. Bod A není na kružnici, bod A je středem kružnice. Body na kružnici jsou body, které mají stejnou vzdálenost od A. Tedy L je tečnou, protože se dotýká bodu jen v jednom bodě. Můžete si snadno představit přímku, která protíná kružnici ve dvou bodech. Takže toto je třeba F a toto G. Můžeme si tuto přímku nazvat FG. A přímce, která protíná ve dvou bodech říkáme sečna kružnice. A toto je sečna k této kružnici. Protože ji protíná ve dvou bodech. Kdyby FG byla jen úsečka, kdyby nezahrnula části mimo kruh, kdybychom mluvili jen o úsečce mezi FG a nemysleli bychom na vnější část, pak bychom náhle měli úsečku, kterou bychom si nadefinovali tady a toto bychom nazvali tětivou ke kružnici. Tětiva ke kružnici A. Začíná v bodě, který leží na kružnici v našem případě vzdáleném 2 cm od středu a končí v bodě, který náleží kružnici. Takže spojuje dva body na kružnici. Takže můžete mít tětivu jako je tato, a také můžeme mít tětivu, jak si umíte představit, která by procházela středem kružnice. Nazvěme tento bod H. Takže máme úsečku, která spojuje F a H a prochází A. Záleží, jak rovně to nakreslím. Takže pokud máte tětivu, jako je tato, která prochází středem kružnice, samozřejmě vede od jednoho bodu k druhému bodu na kružnici a prochází středem kružnice, tak jí říkáme průměr kružnice. Pravděpodobně jste to viděli už ve spoustě příkladů předtím, než jsme začali mluvit o geometrii, ale průměr se skládá ze dvou poloměrů. Víme, že poloměr spojuje bod se středem, takže jeden poloměr máme zde, který spojuje F a A a další poloměr spojuje A a H, bod spojující střed kružnice. Takže průměr je složen ze dvou poloměrů. A délka průměru je dvojnásobkem délky poloměru. Můžeme říct: délka průměru nebo-li délka FH -- Připomenu, že nedělám čáru nahoře, když mluvím o délce. -- je rovna FA, délce úsečky FA plus délka úsečky AH. Ještě jedna z posledních věcí, o které chci mluvit, když pracujeme s kružnicemi a tou je myšlenka s obloukem. Takže máme části kruhu. Nakreslím novou kružnici. Střed kružnice je B. Najdu nějaké body, všechny body, které mají zadanou vzdálenost od B. Kružnice má nějaký poloměr, ale nebudu ho teď sdělovat. Náhodně si zvolím nějaké body na kružnici. Nazvu je J, K, S, T a U. Posunu si střed B o trochu více do středu. Jedna zajímavost: jak byste nazvali vzdálenost na kružnici mezi dvěma body? I v běžném jazyce bychom toto nazvali asi obloukem a stejně tak se to jmenuje v geometrii. Nazvěme to JK tedy dva koncové body oblouku, dva body na kružnici, které jsou na začátku oblouku a použijeme pro to takovouhle značku: malý oblouček nahoře místo rovné čáry. Nyní můžete mít jiný oblouk, který spojuje J a K a nazývá se malý oblouk. Je to ta nejkratší cesta po kružnici, která spojuje J a K. Ale můžete se tam dostat i druhou stranou. Můžeme mít i tento oblouk, který jde takto po celé kružnici. A říkáme mu velký oblouk. Obvykle když upřesňujeme velký oblouk, aby bylo zřejmé, že jdeme po kružnici, tak to není ta nejkratší cesta mezi J a K, často tady upřesňujete další bod, přes který půjdeme. Například tento velký oblouk můžeme upřesnit. Začneme v J a půjdeme přes U, T nebo S, ale já jsem dám T. Půjdeme přes T až do K. Tak jsme upřesnili velký oblouk. A je to stejný, jako kdybych když napíšu JUK, to je stejné upřesnění nebo JSK. Je několik způsobů, jak upřesnit velký úhel. Chci, aby bylo jasné, že malý oblouk je nejkratší vzdálenost, toto je malý oblouk a největší vzdálenost je velký úhel. Tady skončím. Možná na dalších videích začneme procvičovat tyto poznatky.
video