Geometrie: Úhly
Přihlásit se
Geometrie: Úhly (4/8) · 9:47

Úhly (část 3) Úhly tvořené příčkou, která protíná rovnoběžky.

Vítejte zpátky. Už víme téměř vše o pravidlech, které budeme potřebovat při hrách s úhly. Pojďme se naučit ještě pár pravidel. Řekněme , že máme dvě rovnoběžky , možná ještě nevíte, co jsou rovnoběžky, hned vám to vysvětlím. Mám takovou přímku - asi tušíte, co rovnoběžka znamená. Tohle je má rovnoběžka a zelenou si nakreslíme druhou rovnoběžku. Rovnoběžky... Nakreslil jsem je jen z části. Předpokládáme, že pokračují dále až do nekonečna, protože se jedná o abstraktní pojmy - tato světlemodrá přímka jde dál a pokračuje dále mimo monitor a to stejné platí o zelené přímce. Rovnoběžky jsou takové přímky , které jsou v jedné rovině Rovinu si můžete představit jako plochý, rovný povrch... Nebudeme se pouštět do trojrozměrného prostoru v úvodních lekcích geometrie. Ale rovnoběžky jsou ve stejné rovině jako monitor nebo papír na který píšete. Jsou to dvě odlišné přímky, které se nikdy neprotnou. Pokud bychom je nakreslili na sebe , pak by se protínaly v každém jednom bodě . Toto jsou dvě přímky v jedné rovině , které se nikdy neprotnou. Toto je rovnoběžka. Pokud už umíte algebru, víte, co to je směrnice přímky. Rovnoběžky jsou takové přímky , které mají stejné směrnice. Stoupají nebo klesají ve stejném sklonu, ale mají odlišné průsečíky s osou y. Pokud netušíte o čem mluvím, nebojte se. Myslím, že víte co znamená, když jsou přímky rovnoběžné. Setkáte se s tím například při parkování, když musíte zaparkovat auto hned vedle druhého vozu, aniž byste ho ťukli. Protože pokud byste do něj narazili , museli byste volat pojišťovnu. Stejně tak se tyto přímky nesmí nikdy protnout. Modrá a zelená přímka jsou rovnoběžné. Nyní vás seznámím s novým geometrickým. výrazem, příčkoul Příčka je taková přímka, která protíná tyto dvě přímky. Toto je příčka. Složité slovo, které představuje takovou jednoduchou věc. Příčka. Napíšu to. Příčka. Protíná další dvě přímky Uvažoval jsem nad nějakou mnemotechnickou pomůckou pro příčku, ale na nic vhodného jsem nepřišel. Pokračujme v geometrii. Takže máme příčku, která protíná dvě rovnoběžky. No a teď jdeme - vlastně jestliže protíná jednu přímku, bude protínat i druhou. Popřemýšlejte nad tím. Neexistuje taková přímka , která by protínala jednu rovnoběžku a druhou by neprotínala, jelikož přímky jdou do nekonečna. Myslím , že to je jasné. Pojďme prozkoumat úhly příčky. První, co jdeme prozkoumat, jsou souhlasné úhly. Souhlasné úhly jsou vlastně stejné na každé z rovnoběžek. souhlasné úhly Představují to samé v místech kde příčka protíná rovnoběžky. Z tohoto nákresu můžete vidět, -- normálně se tak pěkně nekreslím - že tyto úhly se budou rovnat. Pokud toto je x , toto bude také x . Pokud víme toto, pak pomocí ostatních pravidel, které jsme se naučili můžeme vypočítat všechny úhly kolem těchto přímek. Protože pokud toto je x , co bude potom tady? Jak velký bude tento purpurový úhel? Toto jsou vrcholové úhly, je to tak? Jsou na opačných stranách protínajících se přímek. takže toto je také x. Stejnou věc můžeme udělat i zde. Toto je vrcholový úhel tohoto úhlu , takže toto je také x. Vyberu nějakou pěknou barvu. Například žlutou. Jakou velikost bude mít tento úhel. Uděláme to tak jak jsme to dělali předtím. Podívejte se, tady máme tento velký úhel, ano ? Tento úhel , tento celý úhel má 180 stupňů. Takže x a žlutý úhel jsou vedlejší úhly a můžeme ho nazvat jako y. Takže tenhle úhel je také y. Fascinující. Podobně, pokud máme tady nahoře x , je to vedlejší úhol k tomuto úhlu. Takže tento úhel se rovná 180 mínus x, takže to je také y A tady máme jeho vrcholový úhel. Také se rovná y . Máme zde několik geometrických výrazů a pravidel, velmi rychle si je zopakujeme, není na nich nic složitého. Začal jsem se souhlasnými úhly. Řekl jsem, že toto x se rovná tomuto x. Řekl jsem, že pokud se tyto úhly rovnají, vlastně ne pokud - myslel jsem, že pokud toto je x a toto je také x protože jsou vrcholové, totéž platí i zde. Pokud tedy toto je x a toto je x , rovnají se protože to jsou souhlasné úhly. Tyto dva purpurové úhly hrají stejnou roli. Jsou to vlastně levé dolní úhly. Tak to chápu. Pokračovali jsme dál. Pomocí vedlejších úhlů jsme odvodili, že tyto úhly y jsou také stejné. Tento úhel y se rovná tomuto úhlu y, protože je to jeho souhlasný úhel. Takže souhlasné úhly jsou shodné. Dává to smysl, mají stejnou úlohu. Oba jsou to pravé dolní úhly. Takže souhlasné úhly jsou shodné. Použiji zkrácený zápis. No a všechno ostatní jsme si vlastně odvodili. To je vše, co potřebujete vědět. Pokud byste chtěli přeskočit, také víte, že střídavé vnitřní úhly jsou shodné. Co myslím tím , že jsou vnitřní úhly střídavé? Vnitřní úhly jsou takové úhly, které jsou mezi rovnoběžkami blíž k sobě, ale zároveň jsou na opačné straně příčky. Řekl jsem to asi příliš složitě. Tento oranžový úhel a tento růžový úhel jsou střídavé vnitřní úhly . Už jsme to vlastně dokázali. Pokud toto je x , pak toto je také x Takže toto jsou vnitřní střídavé úhly. Toto x a toto x jsou střídavé úhly. A tento úhel y a tento y jsou také vnitřní střídavé úhly. Už jsme dokázali, že jsou shodné. Poslední výraz, se kterým se setkáte v geometrii je - Nebudu to tu celé vypisovat - "střídavý" vnější úhel". Vnější střídavé úhly jsou také shodné. Jsou to ty úhly , které jsou u rovnoběžek dále od sebe, jsou vnější, ale zároveň jsou střídavé . Například tento úhel x tady nahoře a tento úhel x dole. Jsou na vnějších stranách rovnoběžek. Jeden je nahoře , druhý je dole a jsou i na opačné straně příčky. Jsou to komplikované výrazy, ale doufám, že to chápete. Souhlasné úhly jsou podle mě nejjednodušší. Vše ostatní odvodíte od vrcholových a vedlejších úhlů. Vnější střídavý úhel je tento úhel a tento . Další vnější střídavé úhly jsou tento y a tento y . Tyto jsou také shodné. Pokud víte tohle , víte už skoro vše, co potřebujete vědět o rovnoběžkách. Poslední, co vás chci naučit , abychom mohli hrát naši hru s úhly naplno je, že úhly v trojúhelníku mají dohromady 180 stupňů. Nakresím trojúhelník, jen takový běžný. Tady mám trojúhelník. Pokud toto je x , toto y, a toto z, víme, že úhly v trojúhelníku - x stupňů plus y stupňů plus z stupňů se rovná 180 stupňů . Takže pokud tento má , například, 30° tento má například 70°, Jaký bude úhel z? Bude to 30 plus 70 plus z se rovná 180. Odečteme 100 z obou stran. z se rovná 80 stupňů Uvidíme různé typy příkladů, kde budete mít dané dva úhly a budete mít vypočítat třetí. Díky všemu, co jsme se naučili, si myslím, že jsme připraveni na hru s úhly. Uvidíme se v dalším videu.
video