Geometrie: Trojúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Trojúhelníky (13/17) · 2:53

Základní Trojúhelníkové Důkazy Příklad 2

Navazuje na Geometrie: Úhly.
Je dán úhel ADB, který je shodný s úhlem ADC, tak si to napíšu. Takže úhel ADB, to je ten úhel přímo tady, je shodný s ADC. ADC, to je úhel tady. A taky nám říkají, že BAD, to je tenhle úhel... udělám to tady se dvěma oblouky, protože to není ta samá míra. Takže úhel BAD je shodný s úhlem CAD, takže to je ten úhel přímo tady. Dokažte, že BAD, to je ten nalevo, je shodný s trojúhelníkem CAD, to je ten trojúhelník tady. Tady nám zadali, že úhel BAD je shodný s CAD. A taky nám řekli, že úhel ADB je shodný s ADC, ADB je shodný s ADC, to už jsme označili. Tak jak to dokážeme? No, jedna věc, která je vcelku jasná, je, že délka této úsečky se rovná sama sobě. Je vhodné to zdůraznit, protože tato strana AD je součástí obou trojúhelníků. Tak si to označíme tady. Rovná se sama sobě, tak to napíšu tady. Je to užitečné, protože jakoby říkáte:" Podívejme se, tohle je strana obou trojúhelníků, o které se jedná." Takže můžeme napsat AD je shodný s AD, a je to kvůli reflexivní vlastnosti, která je naprosto zřejmá, něco se bude rovnat samo sobě. Takže, reflexivní vlastnost, tak a je to. Díky tomu už máme dost informací, abychom dokázali, že levý trojúhelník je shodný s pravým. Můžeme to dokázat díky tomu, že máme korespondující úhel, korespondující stranu a další korespondující úhel, které jsou shodné s tímto úhlem, touto stranou a tímto úhlem. A tom jsme mluvili v jiných videích, o tom, jak USU (úhel strana úhel) funguje. Jestliže mám jeden trojúhelník, který má jeden shodný úhel, jednu shodnou stranu a další shodný úhel, jsou navzájem shodné. Není možné sestrojit trojúhelník, který by nebyl shodný. To je základní axiom, se kterým pracujeme, je to základní předpoklad. Takže máme dost informací. Teď můžeme napsat, že trojúhelník BAD... musíme se ujistit, že máme korespondující stranu. Takže, to, co koresponduje s úhlem B nebo vrcholem B je C, a pak chceme jít do A, a do D, tak aby to byl CAD. A důvod je, že máme úhel, stranu a úhel. Tak to teď udělám. Strana Úhel Strana... shoda. Tak a je to, myslím, že jsme hotovi, podívejte se, jak nám to šlo. Tak a je to.
video