Geometrie: Trojúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Trojúhelníky (16/17) · 1:26

Konstrukce pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku Construct a right isosceles triangle

Navazuje na Geometrie: Úhly.
Máme nakreslit pravoúhlý trojúhelník, jeden z jeho úhlů má tedy 90 stupňů. Trojúhelník má být také rovnoramenný, má tedy mít aspoň 2 strany stejné délky, a navíc 2 ze stran mají mít délku 3. Tedy 2 strany stejné délky a 2 délky 3, a musí to být pravoúhlý trojúhelník. Zkusme to nakreslit. Přesuneme tento bod, tak aby vznikl pravoúhlý trojúhelník. Prodloužíme tuto a tuto stranu na délku 3. Takže 3, a ještě jednou 3, přesně tak. Jejda! Nechte mě ověřit, že úhel je opravdu pravý. Dobře, teď je to pravý úhel. Trojúhelník je rovnoramenný (aspoň 2 strany stejné délky), a 2 strany mají délku 3. Tak se zdá, že jsme splnili všechny požadavky. Existuje ale jen jediný trojúhelník, který splňuje naše podmínky? Jinak řečeno: 'Je toto jediný trojúhelník, který můžeme za těchto podmínek nakreslit?' Nemůžeme změnit tento úhel, chceme-li splnit podmínky. Nemůžeme změnit ani tyto délky. Je-li tedy tento úhel konstantní a tyto délky také, potom tyto 2 vrcholy musí být nutně na těchto místech, a tato strana je jediná, která může spojovat tyto dva vrcholy. Proto je tento trojúhelník jediným, který splňuje naše podmínky. Délky stran nemohou být jiné, a ani úhly nemohou být jiné, chceme-li splnit naše podmínky. Takže existuje jediný trojúhelník splňující tyto podmínky? Ano. Existuje opravdu jen jeden.
video