Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky (2/6) · 6:51

Řešené příklady na výpočet obsahu a objemu CAHSEE; Otázky 35-37

Navazuje na Geometrie: Trojúhelníky.
Otázka 35. Na obrázku dole je každý úhel pravým. Takže říkají, že je to pravý úhel, to je pravý úhel, všechny jsou pravé úhly. Získáte představu. Jaká je plocha v čtverečních jednotkách na obrázku? Plocha. Jak to můžeme vyřešit? Můžeme si obrázek rozdělit na několik obdélníků a zjistit jejich vlastní plochu. Nakreslíme obdélník přímo tady, jaká je jeho plocha? Bude to 6 krát 8, což je 48. Tento obdelník je velký 48 čtverečních jednotek. Pojďme se podívat co ještě můžeme udělat. Můžeme nakreslit obdelník tady. Obdelník je velký 6 krát 8, což je také 48 čtverečních jednotek i zde. A poté máme-- uděláme to jinou barvou. Máme tento obdelník-- obdelník je tady rozdělen-- měří 3 krát 4. 3 krát 4 je 12 jednotek. A poté máme ještě tento obdelník, který je velký 3 krát 4. Takže to je také 12 čtverečních jednotek. Celá plocha obrázku měří 12 plus 48, což je 60. Správně? 2 plus 48 je 50, jasně, je to 60. Máte 60 a ještě dalších 48, výsledek je 108, plus 12, což činí 120. Takže plocha v čtverečních jednotkách obrázku je 120. Otázka 36. Obdelníkové pole je 363 stopy dlouhé a 240 stopy široké. Kolik akrů má pole? Nakreslím si dané pole. Udělám to v zelené barvě, protože mluvíme o poli. Takže 363 stop dlouhé a 240 stop široké. To jsou rozměry pole. Když to chceme převést do čtverečních stop, budeme násobit tyto dvě čísla. Kolik stop čtverečních měří? Udělám to tady na pravo. Dovolte mi příklad vynásobit. Máme 240 krát 363. Vlastně, udělám to raději na větším prostoru. Udělám to v modré barvě. Možná bych to měl udělat tady. Nemyslím si, tam vás to může plést. Mám 240 krát 363. 3 krát 0 je 0. 3 krát 4 je 12. 1 přeneseme. 3 krát 2 je 6, plus 1 je 7. Výsledek je 720. Nemusíme si toho na chvíli všímat. Napiš 0 dolů. 6 krát 0 je 0. 6 krát 4 je 24. 6 krát 2 je 12, plus tyto 2 je 14. A náše poslední řada, kterou vypočteme. Přidáme dvě 0, protože počítáme se stovkama. 3 krát 0 je 0. 3 krát 4 je 12. To bylo 4, přenes 1. 3 krát 2 je 6, plus 1 je 7. A teď vše sečteme. 0. 2. 7 plus 4 je 11. Přenes 1. 1 plus 4 je 5. 5 plus 2 je 7. A máme 1 plus 7 je 8. Pole je tedy velké 87 120 čtverečních stop. Teď chtějí vědět kolik akrů je pole velké? A říkají, že akr je 43 560. Vidíte, že všechny jsou celé čísla. Můžete pouze zírat, těch 87 000 všechno je zhruba dvakrát 43 560. Správně? 80 000 je zhruba dvakrát 40 000. Když to chcete jen uhádnout, můžete říci jen výběr A, nebo jen 2, jasné? Vypadá to jako 2 krát toto. A když to chcete ověřit, 2 krát-- ověřme to. Dovolte mi výpočet udělat v barvě, kterou opravdu uvidíte. 43 560-- nedělali byste to v tomhle testu, ale chci vám ukázat naši přibližnou práci. 2 krát 0 je 0. 2 krát 6 je 12. 2 krát 5 je 10, plus 1 je 11. 2 krát 3 je 6, plus 1 je 7. 2 krát 4 je 8. A máme přesné číslo, jak bylo pole velké v čtverečních stopách. 2 akry. Když to vypočtete takto, výsledek je 2 akry. 1 akr a 2 akry, takto. 37. Objekt dole je vyroben z 10 obdelníkových hranolů-- znamená to tří-rozměrné obdelníky-- každý z rozměrů je 5 centimetrů krát 3 centimetry, krát 2 centimetry. Jaký je objem, v centimetrech krychlových, tohoto objektu? Je to něco jako znaménko plus, nebo vypadá jako kříž. Dělaji toto-- Myslím, tyhle úhlopříčky vám mají pouze odvést pozornost. Jaký je objem každé z malých krychlí? Objem je 5 krát 2, krát 3. Každá krychle má objem vypočten, kolik je 5 krát 2? 10 krát 3 je 30. Každá má 30 centimetrů krychlových. V tmavší barvě. Každá z těchto krychlí má 30 centimetrů krychlových. A kolik z nich je v jejich struktuře? Máme 2 vrstvy. Vrchní vrstva má 1 kostku tady, toto je 1, 2-- toto je druhá kostka-- 2, 3, 4 a poté 5. Vrchní vrstva má 5 krychlí ve znaku plusu. Můžu to nakreslit takto. 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5 krychlí v horní vrstvě, přičemž máme dvě vrstvy. Takže máme 10 kostek celkem, jasné? 10 kostek, nebo obdelníkových hranolů jestli jim tak chcete říkat, krát 30 centimetrů krychlových na kostku. Pole se vyruší, dostanete 10 krát 30 centimetrů krychlových, a 300 centimetrů krychlových je objem celé struktury obrázku. A to je volba D. Skutečně si myslím, že oni kreslí malé úhlopříčky jen aby vás zmátli abyste si mysleli, že musíte dělat něco s trojúhelníky. Ale ne, jen musíte vypočíst čísla v kostkách a zjistit objem každé z nich. Máme 10 kostek, každá z nich má objem 30 centimetrů krychlových, takže celkem 300 centimetrů krychlových.
video