Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky (4/6) · 0:46

Určení posunu tvaru Determining a translation for a shape

Navazuje na Geometrie: Trojúhelníky.
Při jakém posunutí přejde modrý plný obrazec v oranžový čárkovaný obrazec? Kdybyste měli začít s modrým plným útvarem a chtěli ho přesunout na místo, kde je oranžový čárkovaný obrazec, jak byste to udělali? Způsob, jakým to mohu řešit, je prostě zvolit si bod a podívat se, co se s tímto bodem stalo. Nejvyšší bod tohoto - řekněme - čtyřúhelníku, se přesunul sem dolů. Takže se posunul o jedna doleva. A posunul se o jedna dolů. Můžeme to zapsat za pomoci translace (posunutí). Posunutí o jedna doleva je mínus jedna v horizontálním směru. Kdybychom se posouvali doprava, bylo by to plus jedna. A posunuli jsme se o jeden dílek dolů ve vertikálním směru. To je opět mínus jedna.
video