Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky (1/6) · 1:20

Obvod mnohoúhelníku

Navazuje na Geometrie: Trojúhelníky.
Určete obvod rovnoběžníku. Na obrázku máme rovnoběžník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžky. Tahle strana je rovnoběžná s touto a tato strana je rovnoběžná s touto stranou. A také platí, že protilehlé strany jsou stejně dlouhé. Tak a teď se začneme řešit obvod. Což nám v podstatě říká, že kdybychom měli pole velikosti a tvaru tohoto rovnoběžníku, a chtěli bychom kolem tohoto pole udělat plot, jak dlouhý by musel ten plot být? Jistě, byl by to součet délek všech stran. Takže tohoto si nemusíme vůbec všímat a můžeme to ignorovat. Nezajímá nás výška rovnoběžníku, ale zajímají nás pouze délky stran. Takže obvod tohoto rovnoběžníku bude 12 palců ,plus 8 palců, plus 12 palců, plus 8 palců. 12 plus 8 je 20, 12 plus 8 je 20, takže dohromady sečteno 40 palců. A jsme hotovi. Myslím, že je to velmi malé pole, tohle je jen 8 palců. Myslím, že je to malý pozemek, malé, šikmé pole. Nicméně jsme hotovi. Jeho obvod je 40 palců.
video