Pravděpodobnost náhodných jevů
Přihlásit se
Pravděpodobnost náhodných jevů (15/15) · 9:16

Pravděpodobnost (část 6) Úvod do podmíněné pravděpodobnosti

Teď budou naše problémy s pravděpodobností zajímavější. Řekněme, že mám měšec plný mincí. Toto je můj měšec s mincemi nebo miska. Tady jsou mince. Takto jsem to nakreslil. 9 z těchto mincí je normálních. Co tím myslím? Řekněme, že jde o čtvrťáky a že mají hlavu a orla. A mají 50% pravděpodobnost, že padne hlava a 50% šanci, že padne orel u kterékoliv z těchto mincí. Potom mám jednu minci, která má na obou stranách hlavu. Jakkoli ji hodíme, vždycky na ní padne hlava. Mám měšec. Poslepu do něj vložím roku a vytáhnu minci. Pak tou mincí hodím. Pětkrát. Jaká je pravděpodobnost, že mi pětkrát za sebou padne hlava? Kdykoliv se potkáte s něčím, co neznáte, pomůže nakreslit strom či upravený pravděpodobnostní strom nebo něco podobného. Na začátku experimentu se něco stalo. Vytáhnu minci z měšce. Takže, kolik máme mincí v měšeci? V měšci je 10 mincí. Mám stejnou pravděpodobnost, že vyberu jakoukoliv z těchto mincí. Řekněme, že poslepu nepoznám hlavy ani orly. Dělám to v rukavicích. Takže nepoznám minci s dvěma hlavami. Je stejná pravděpodobnost, že vyberu jednu z 10 mincí. Máme 9 normálních a 1 zvláštní s dvěma hlavami. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu normální minci? Máme 9 normálních mincí z 10 mincí se stejnou pravděpodobností, že je vyndám. Takže pravděpodobnost normální je 9 z 10. Máme šanci 9 z 10, že vyndám normální minci. Budeme tomu říkat jen 'normální.' Jaká je pak pravděpodobnost, že vyndám dvoustrannou minci. Říkejme jí 2s. Je to 1 z 10. Takže buď se stane první nebo druhá situace. Předpokládám, že neplatí, že bych nevzal nic. Takže máme 1/10 pravděpodobnost, že vyndám 2s minci. A potom, jakoukoli minci vytáhnu, hodím pětkrát za sebou. Nebudu zde kreslit strom, protože bych měl 32 vláken na každé straně. Mám-li normální, jakou mám pravděpodobnost, že hodím 5 za sebou? Zapíši to tak, že pravděpodobnost 5 hlav nebo 5 hlav z pěti. Tato čára nahoru znamená 'při' normální minci. Mám-li normální minci, jaká je pravděpodobnost, že pět dalších hodů pět hodů z pěti budou hlavy? Toto je řešení. Pokaždé je poloviční pravděpodobnost, že to dokážu 5 krát za sebou v řadě. Takže to bude 1/2 na pátou, to jest 1/32. Takže pravděpodobnost, že hodím pět z pěti hlav na normální minci je 1 ze 32. OK. Jaká je pravděpobonost, že hodím 5 hlav z 5 při oboustranné minci? Teď používám náhodná označení pro tu dvoustrannou minci. Tato vertikální čára znamená 'při.' Takže mohu hodit minci milionkrát a ve všech případech to mohou být hlavy. pravděpodobnost je 1 z 1. Tady budou vždy hlavy. Na začátku jsem se zeptal, jaká je pravděpodobnost 5 hlav z 5? To se bude rovnat --vyměním barvy-- To se bude rovnat pravděpodobnosti s jakou získám 5 hlav z 5 'při' normální minci krát pravděpodobnost, že vytáhnu normální minci. Krát pravděpodobnost řekněme 'normální.' Plus--a tady nemám dost místa--pravděpodobnost, že vytáhnu 5 hlav z 5 'při' dvouhlavé minci krát pravděpodobnost, že si vytáhnu dvouhlavou minci. Doufám, že o tom přemýšlíte tímto způsobem. Jaká je pravděpodobnost tohoto výsledku? Je to pravděpodobnost, že si vyberu normální minci a pak u normální mince je šance 1 ku 32, a jsem tam. Takže to bude 1 z 32 krát možnost že mám normální minci, což je 9 z 10. Jaká je pravděpodobnost, že se dostanu sem? Jaká je pravděpodobnost, a obecně, ve stromu stačí násobit všechna vlákna, abychom se dostali k pravděpodobnosti, jak se dostat sem. Předchozí videa obsahují vysvětlení tohoto postupu. Jaká je pravděpodobnost tohoto? Máme 1/10 šanci, že jsme si vybrali dvoustrannou minci. Pak je samozřejmě jisté, že všechny hody budou hlava. Je to 1 krát 1/10. A to, co jsem udělat zde a zde jsou stejné věci jako nahoře. Změním barvy. Co je toto? Jaká je pravděpodobnost 5 hlav z 5 'při' normální minci krát pravděpodobnost normální mince? To je toto. Toto je pravděpodobnost 5 hlav z 5 u normální mince krát pravděpodobnost normální mince. A to se rovná? 9/320 A pak toto, pravděpodobnost 5 hlav z 5 u dvoustranné mince krát pravděpodobnost dvoustranné mince. Toto je pravděpodobnost 5 hlav z 5 'při' dvoustranné minci, u které je vždy 5 hlav z 5. A pravděpodobnost, že vytáhnu dvoustrannou minci je 1 z 10. Toto je toto. To se rovná 1/10. Takže pravděpodobnost, že vložím ruku do měšce, vyberu náhodnou minci a hodím ji pět krát a hodím 5 hlav bude rovna toto plus toto. Je to 9/320 plus 1/10. Převeďme to na 320. Takže je to 32/320 9 plus 32 je 41/320. To je zajímavé. Teď se zeptám zajímavější otázku. Proto je užitečné to, co jsme se již naučili. Řekněme, že jsem hodil 5 hlav z 5. Takže vím, že mám 5 hlav z 5. Trochu to tady vyčistím. Řekněme, že jsem vytáhl 5 hlav z 5. Jaká je pravděpodobnost, že jsem si vytáhl dvoustrannou minci? Takže se ptám, jaká je pravděpodobnost, že jsem si vytáhl dvoustrannou minci 'při' 5 hlavách z 5? Doufám, že rozumíte otázce. Například se podívejme na rozdíl mezi tímto a jaká je pravděpodobnost, že hodím 5 hlav z 5 u dvoustranné mince. Vím-li, že mám-li dvoustrannou minci, vím, že pravděpodobnost je 1. Vím, že budu mít vždy 5 hlav. Toto je ale zajímavější. Jestliže hodím minci pětkrát za sebou a budu mít hlavy, řekněme, že mám štěstí s normální minci, nebo jsem házel dvoustrannou mincí. Což nevím, Jaká je pravděpodobnost? Samozřejmě, čím víc hodím hlav, tím intuitivně vím, řekněme, že mám 100 hlav za sebou. Pravděpodobně jsem si vytáhl dvouhlavou minci, a nemusím se na ní ani dívat. Řekněme, že to není přijatelné. jestliže mám milion hlav za sebou, pak jsem si docela jist, že jsem vytáhl dvoustrannou minci, ale nejsem si úplně jist. Je určitá pravděpodobnost, že jsem si vybral férovou minci, a že prostě hodila milionkrát hlavu za sebou. Takže, jak to vyřešíme? Uděláme to analyticky a já to nakreslím. Oba způsoby pak budou pochopitelné. A udělám to zřejmě v dalším videu. Na shledanou!
video