Pravděpodobnost náhodných jevů
Přihlásit se
Pravděpodobnost náhodných jevů (14/15) · 10:30

Pravděpodobnost (část 1) Co je to pravděpodobnost.

Dobré ráno nebo večer nebo co právě je tam, kde se nacházíte, všude, kde sledujete toto video. Mimochodem vyskytl se požadavek na vytvoření seznamu videí o pravděpodobnosti a myslím si, že to je výborný nápad, takže začneme pracovat na seznamu videí o pravděpodobnosti. Tak pojďme udělat seznam videí o pravděpodobnosti. Je dobrý způsob, jak začít s pravděpodobností. Nedělám videa na kontrolu pravopisu. Pravděpodobnost: Tak co to je? A myslím, že všichni z nás o tom mají nějakou představu, velmi neformální. A pokud vím, ve skutečnosti ani neexistuje formální definice, co je pravděpodobnost. Existuje několik téměř formálních konkurenčních definicí. Takže jako i v našem každodenním životě víte, že se v předpovědi počasí říká, že je 50 procentní šance na déšť v následující den, jde v podstatě o vyjádření pravděpodobnosti. Rosnička říká, že - no, existuje několik způsobů, jak je možno interpretovat 50% pravděpodobnost. Může být, že když 100% znamená, že zítra bude pršet a 0%, že si není jistá, že zítra bude pršet, potom 50% znamená, že se svým způsobem nemůže rozhodnout mezi těmito dvěma možnostmi. Takže jedna definice by mohla být, jak velmi jste přesvědčení, jak velmi jste přesvědčení. Vlastně existuje celá analýza pravděpodobnosti, která se na pravděpodobnost tak dívá a nazývá se Bayesiánská a budeme se jí věnovat více. Ve skutečnosti když řešíme jednoduché problémy, jsou všechny tyto přístupy přibližně stejné. Až později uvidíme, v čem je rozdíl. Další způsob interpretace, a to podle frekvenční myšlenkové analýze, je, když máme k dispozici údaje, které - anebo když meteorolog měl údaje, která má právě teď a to kde se nachází mraky, co ukazuje barometr a kde je měsíc a všechny ostatní údaje. Když má všechny tyto údaje, když má přesně stejné údaje stokrát a padesát krát anebo v 50% z těch případů pršelo. Takže se na to můžete podívat jako, vzhledem k údajům, které má, jako byste měli ty údaje stokrát, anebo jako byste byli schopni vykonat tento experiment stokrát - ačkoliv je to velmi nepravděpodobné, že byste měli přesně stejné číslo ve všech údajích. Víte, jestli je Mars na správném místě, sluneční aktivita a všechno ostatní. Je velmi nepravděpodobné, že máte přesně stejné - víte... motýlí efekt. Jeden motýl může ovlivnit vítr nad oceánem. Takže je velmi nepravděpodobné, že byste mohli vykonat tento pokus stokrát, ale co rosnička může říci je, no, když jsem stokrát měl údaje, které byly shodné s těmito, v 50 případech anebo 50 % případech následující den pršelo. Tedy 50 % pokusů s těmi stejnými - myslím, že bych mohl říci měřitelnými počátečními podmínkami - právě si tak trochu vymýšlím, takže to nemusíte brát doslova. Ale myslím, že to dává smysl. Se stejnými počátečními podmínkami to vedlo k dešti. - Je to téměř stejné, ale jak uvidíme později, tito frekventisti - a já s nimi v podstatě souhlasím, ale existuje hodně případů, kdy je ve skutečnosti opravdu těžké předpokládat, že můžete znovu zopakovat úplně stejný pokus. Například když někdo v roce 2003 řekl, že je 50% šance anebo je 80% šance, že Saddám Husajn vlastní zbraně hromadného ničení, myslím, že by to byla - a to byla pravděpodobnost. Vždyť víte, že máte ty CIA analityky, kteří nebyli ovlivněni svými nadřízenými, kteří říkají, že podle všech dostupných údajů vidíme, nejsme si jisti, ale myslíme si, že existuje 80% šance. A byli by v tom táboře správně? Protože opravdu není možné vykonat tento pokus stokrát. Nemáte stokrát anebo tisíckrát anebo velký počet krát úplně stejný souběh okolností, když máte chlapa s velkou bradou na Blízkém východě, který má problémy se zbraňovými inspektory. Nevadí, pojďme dále. To je velmi jemné, ale to vám dává rozdíl mezi těmito dvěma věcmi. Je to docela jemné, ale myslím, že vám to dává pěknou představu o tom, co je vlastně pravděpodobnost. Tak pojďme si ukázat nějaké značení. Díval jsem se na Wikipedii a měli jednu definici - možná to nebylo na Wikipedii, bylo to možná na jiné webové stránce. A skutečně si myslím, že tuto definici uvidíte často, že pravděpodobnost - někdy je to napsané jako pravděpodobnost. Někdy je to napsané jednoduše jako P. Takže pravděpodobnost je rovna počtu jevů, kde a platí, lomeno celkovým počtem jevů A z větší části to může být dobrá definice, ale ukážu vám jedu situaci, kde si myslím, že je to trochu trochu více složité. Takže řekl jsem vám, že budu házet mincí ale - skutečně, to je lepší. Řekněme, že budeme házet kostkou. A řekněme, říkám pravděpodobnost - půjdeme rovnou na těžší věci. Takže řekněme, že pravděpodobnost hodu sudého čísla. Dobře, pojďme využít tuto definici, kterou jsme měli. No, co je pravděpodobnost, že tato událost je pravda? Dobře, pojďme se podívat, co jsou všechna čísla, která bychom mohli dostat? Mohl bych dostat 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Je to jen normální kostka, ne další z těch kostek z Dračího doupěte Takže jaký je počet událostí, kdy můžeme dostat sudé číslo, kdy je toto pravda? Podívejme se. 2, 4, 6. Jsou to všechno situace, kdy dostáváme pravdivou odpověď. Takže existují 3, jestli je to pravda. A co je potom celkový počet událostí? No, mohli jsme dostat 3 čísla, je jich tam celkem 6. A to se rovná 1/2. A to se také rovná 50% pravděpodobnosti. Víme, jak převést zlomky na procenta. A to je dobře. To je úplně dobře. Ale jediná příležitost, kdy to můžete použít a většinu toho, co děláte ve škole, když to budete dělat, můžete použít toto. Tady se předpokládá, že všechny události se vyskytnou stejně pravděpodobně. Mohla by být kostka anebo kostky - zapomněl jsem, jak říci množné a jednotné číslo. Můžete mít situaci, kde strana s šestkou je trochu těžší. Víte, někdo řekne, že chce mít 3 nebo tak něco. A v takovém případě nelze použít tuto definici. Tak jdu na úpravu této definice. Nevím, jestli tradičně byl změněn. To je jedna z možných událostí, ve které je to pravda děleno - dobře, pojďme říci, stejně pravděpodobná. Stejně pravděpodobné události, ve kterých a je pravda, děleno všemi stejně pravděpodobnými událostmi. Tak, aby to platilo pro každou z těchto šesti okolností, musí mít přesně stejnou šanci výskytu. A chystám se to udělat v tomto videu, možná pravděpodobně ne v tomto, zbývají už jen 3 minuty. A v této sérii vám ukážu situaci, kde budete mít nespravedlivé kostky nebo kostku anebo budete mít sadu kolností, za kterých všechny události nejsou stejně pravděpodobné. Takže to je důvod, proč chci, abyste se z této situace stali trochu obezřetní. Takže jak jsem řekl, pojďme vyřešit pár problémů s pravděpodobností, které vám možná mohou dát více intuice pro - Jejda - pro to, co se děje ve světě pravděpodobnosti. Takže, když jsem házel mincí, řekl jsem, jaká je pravděpodobnost panny? Je to docela snadné. Hodila by se tato definice a máme zcela spravedlivou minci. Mohli bychom použít definice a říci: no, kolik je celkových počtů možností, kde bych mohl dostat pannu nebo orla? Tedy celkem to jsou 2 možnosti. A pravděpodobnost hodu panny je jednou z akcí. Tedy pravděpodobnost 1/2. Způsob, jakým se mi líbí přemýšlet o tom, abychom nemuseli používat předcházející definici je, kdybych vykonával tento experiment stokrát, jaké procento z těch pokusů jsem nejspíš skončí panou? A potom bych řekl, no v 50 % případů, hodím panu. A důvod proč, víte, že jsem mohl udělat tento závěr je, že je to stejně pravděpodobné dostat pannu jako orla. Neexistuje žádný důvod, proč bych očekával 51 pan nebo 49 orlů, přestože by k tomu mohlo dojít. Ale neexistuje žádný důvod k tomu, abychom to očekávali. Panny a orli jsou stejně pravděpodobné. Jsou to jen různé obrázky na různých stranách mince, která je stejná na obou stranách. Mimochodem řekněme, že teď budeme házet minci dvakrát. Tou stejnou minci. Takže ji hodíme a potom zvedneme a znovu ji hodíme. A jaká je tedy pravděpodobnost, že dostanu řekněme pannu, pannu. Tak to je pravděpodobnost, že dostanu pannu na první hod a potom pannu na druhý hod. Podívejte se na to takhle. Na první hod už víme, že máme šanci 50% anebo 1/2 šance, že? Tak pojďme se trochu ponořit do filozofie. Takže když jsem to chtěl udělat stokrát, 50 krát bych dostal pannu. Říkejme tomu první hod. Potom bych samozřejmě 50 krát dostal orla na první hod, že? Teď jsme v tomto stavu a teď to můžeme zkusit znovu. Takže z těchto 50, v kolika procentech případů, když to znovu hodíme, padne znovu panna? No, mohli bychom říci, že je to další šance 50%. Dalo by se říci, no, v 50 % z nich byla první panna a potom z těch 50, 50 % bude panna znovu. Tak jsme se dostali na 25%. Jednoduše vynásobením tyto dvě čísla. A samozřejmě, získat panny a pak orly by byla 25 % šance. Panna, panna, panna, orel a potom je to orel. panna, panna. Jsem zmatený. Orel - panna je 25 %. A pak orel - orel je 25 %. Mimochodem, spěchám, protože mám 25 sekund zpoždění. Budu pokračovat v dalším videu.
video