Přihlásit se

Bonaventura Berlinghieri: Oltářní deska sv. Františka [cca. 1235 n. l., umístění: kostel sv. Františka, Pescia, Itálie]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

[hudba] Dr. Steven Zucker: Chtěli jsme se podívat na pozdně středověkou byzantskou malbu Dr. Beth Harris: Právě jste užil spoustu slov--středověký a byzantský Dr. Zucker: To ano! Někdy se tomu dokonce říká Italo-byzantský Dr. Harris: Á. Jsme v Itálii--vidíme vliv zde vliv byzantského umění --to odkazuje k Byzantské říši a východu Dr. Zucker: A je to konec středověku--přesně na rozhraní, kdy má začít renesance Dr. Harris: A toto je Berlinghierova desková malba sv. Františka Dr. Zucker: Sv. František je skutečně důležitý--v té době právě zemřel--a už je připomínán --touto velmi důležitou oltářní malbou Dr. Harris: Ano--založil celý řád františkánů--že? Dr. Zucker: Ale bylo zde mnoho kontroverze jestli by měl být kanonizován či ne --a v jednu chvíli si myslím, že církev skutečně přemýšlela, že by ho exkomunikovala --protože byl skutečně poměrně radikální Dr. Harris: Byl tak trochu odpadlík--ale tato malba nenechává pochyb, že skutečně měl být kanonizován, že ano? Dr. Zucker: Proč si myslím, že je to správně--Myslím si, že někteří historikové umění navrhují, že toto bylo skutečně vytvořeno proto, aby získal důležitost--a aby byl podpořen při kanonizaci. Dr. Harris: Ano, protože zde vidíme Františka --a jasně ukazuje zázrak stigmant--že? Dr. Zucker: Ano--jeho přímé spojení s Kristem Dr. Harris: Vysvětlení je, že obdržel zázrak ran Kristova ---Kristovo ukřižování přímo na svém vlastním těle--takže rány od hřebů na jeho rukách a nohách Dr. Zucker: Ukazuje nám je Dr. Harris: A ukazuje nám je zcela jasně--a můžeme je také vidět na jeho chodidlech Dr. Zucker: A v doprovodných scénách--těch šesti malých scénách na obou stranách jsou scény z Františkova života--ale jsou míněny jako paralely ke Kristovu životu Dr. Harris: A František sám měl jako vzor pro svůj život Kristovu chudobu Dr. Zucker: Trochu moc přímo, takže to bylo církvi i trochu nepříjemné --víte, je příběh o Františkovy z doby, kdy byl mladý muž --a vyrůstal ve velice zámožné rodině, že zažil duchovní osvícení --a odhodlán, že bude žít život v chudobě jako Kristus, --si strhal oblečení a patrně--trochu v záchvatu--ho hodil na svého otece Dr. Harris: Je ukázán, jak koná zázraky ve scénách na obou stranách --v horní levé máme sv. Františka, jak obdržel stigmata Dr. Zucker: Ale od koho je obdržel? --protože když se podíváte zblízka, jsou zde tenké zlaté linky --a je tam nahoře jakoby malý krucifix Dr. Harris: Myslím, že to je Duch svatý Dr. Zucker: Ale je to tak zajímavé--Myslím tím, že to jasně vychází ze středověké tradice Dr. Harris: Ano--reprezentované natolik symbolicky Dr. Zucker: Ano--a tak zvláštně--V té malbě není vlastně žádné měřítko --máte zde malého Františka vedle obřího Františka Dr. Harris: Ano--a malá budova vedle velkých lidí Dr. Zucker: Je to vlastně krásné a dokonalé, že František je zobrazen takto protože dokonce i způsob, jakým se ví, že se František oblékal--s oholenou halou, což je symbolické --hnědou suknici, což je symbolické--to, že chodil bos --všechny tyto věci jsou symboly, které odkazují ke způsobu, jakým žil svůj život --být blíže Kristu způsobem, způsobem, který byl pokorný--který byl blíže přírodě--který byl bez přetvářky Dr. Harris: Takže dává smysl, že ve vizuálním zobrazování kolem Františka--a prezentování Františka --že bychom zde nenašli chválu hmotného, materiálního světa Dr. Zucker: Ano--a v jistém smyslu mě to nutí přemýšlet, pozdější zobrazení, --které jsou s daleko větším leskem--daleko více naturalistické--daleko více tradičně krásné --a určitým způsobem více v rozporu s tím, co František skutečně reprezentoval--možná je toto pravdivější zobrazení. [hudba]
video