Úhly (část 3) Úhly tvořené příčkou, která protíná rovnoběžky.

video