Přihlásit se

Big Think: Salman Khan Část interview na Big Think se Salem.

[BigThink.com] Když je vám 13 a půl let, musíte se učit záporná čísla. [Salman Khan] [Zakladatel Khan Academy] Když je vám 14, musíte se začít učit exponenty. To je hloupost. Exponenty se musíte začít učit až v době, kdy opravdu pochopíte násobení. A záporná čísla se učíte teprve až pochopíte číselnou řadu. Jakmile se zbavíte stigmatu a každý se stane žákem a všichni budou ve stejné pozici, posílí to ducha. Mám 2 roky starého syna jménem Imran a samozřejmě mě zajíma, jak se bude vzdělávat a doufám, že až mu bude 5 nebo 6 let, půjde do třídy, která není sestavena pouze z 5-6 letých, ale z dětí různého věku. Jde o druh návratu zpět do jednotřídky a když do této třídy příjde, kdykoliv během dne, a to nemluvím o celém dni, řekněmě tak 20-30 minut denně, zejména kvůli hlavním předmětům, jsou na Khan Academy stráveny sledováním videa a během této doby nepůjde pouze o matiku a vědu, bude to také gramatika a slovní zásoba. ["směrnice této oranžové přímky"] Začne velmi základními pojmy a okamžitě se neposune na ty pokročilejší dokud neprokáže, že základy zvládl na 110% což ho popostrčí, získá vědomosti a zpětnou vazbu, kdy i jeho učitel získá zpětnou vazbu a paradigmem je, že všichni tito studenti různého věku, budou v této třídě pracovat svým vlastním tempem. v gramatice, v matematice, ve všem. Učitel namísto toho, aby se snažil aplikovat postup, který "padne všem", se nyní může podívat na data každého studenta, a software za něj pozná, kdo se tzv."zasekl". Učitel si tu a tam sedne k Imranovi a pomůže mu a bude to o lidském kontaktu A ještě lepší je, když není učitel poblíž a Imranovi může pomoci některý z jeho spolužáků. Možná 6-letý, možná 10-letý, zkrátka někdo, kdo je trochu napřed a může předat své znalosti. Myslím si, že je to zajímavá interakce. Nelíbí se mi ta myšlenka, kdy můj syn sedí v místnosti, ve které jsem kdysi seděl já a kouká na hodiny a čeká až zazvoní... Nechci, aby tímto 12 let procházel. Chci aby komunikoval se svými vrstevníky. Chci aby učil své vrstevníky. Chci, aby můj syn byl ve třídě respektován. Ne proto, že skvěle napsal test. Ne proto, že je ten nejchytřejší ve třídě. Chtěl bych, aby byl respektován proto, že je nejlepším učitelem ve třídě. Velmi dobře umí komunikovat a je empatický ke svým vrstevníkům. Protože je vždy ochoten přestat s tím, co momentálně dělá a jde pomoct svým přátelům. [empatie] Myslím, že pokud se toto stane, už se nebudu muset starat o to, co můj syn bude později dělat. [budoucnost vzdělávání] [dokonalé zvládnutí] [empatie] [otevřená mysl]
video