Pythagorova věta II Další příklady na použití Pythagorovy věty. Úvod do trojúhelníku 45-45-90.

video