Gradient skalárního pole. Intuitivní pohled na gradient skalárního pole (teploty v místnosti) ve 3 dimenzích. (starší video)

video