Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (1/21) · 11:29

Úvod do jazyku Python: datové typy a proměnné Vysvětlení datových typů a proměnných v jazyce Python.

video