Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (9/21) · 5:36

Vývojový diagram programu Vývojový diagram programu.

Jedna věc, o které toho ještě hodně uslyšíte a uvidíte je něco, co se nazývá vývojový diagram. Buď v počítačové vědě nebo když lidé mluví o nějakém typu algoritmu nebo procesu. Takže co jsem myslel, že bych udělal je, že pro každý program napíšu - napíšu jednoduchý vývojový diagram. Možná to nebudu dělat pro každý program, ale začnu s nějakým jednoduchým. Tak si pojďme vysvětlit, že vývojový diagram opravdu není nic složitého. Takže v tomto programu, na který jsme se dívali v několika předchozích videích - každý vývojový diagram bude mít jeden bod, ve kterém bude jeho počátek. Zobrazím ho nějakým kruhem nebo oválem. Takže začněme, můžete vidět, že začínáme touto čárou, která nám přiřadí číslo, o které jsme požádali uživatele. A potom žádáme vstup od uživatele. Toto je správná čára. Žádáme vstup od uživatele. Takže toto je správně. A budeme to zobrazovat v rovnoběžníku. Takže toto je vstup od uživatele a potom to můžeme prostě nazvat "číslo, které se rovná vstupu uživatele". Můžete být trochu zmatení z této terminologie, ale prostě se vám pokouším říci, co právě v tomto kroku dělám. Rovnoběžník nám říká, že je nějak propojený s uživatelem. Buď jsme si od uživatele vyžádali nějaký vstup nebo jsme uživateli něco zprostředkovali my. Takže říkáme, že vstup uživatele se rovná číslu. Přidělíme číslo jako uživatelský vstup. Potom další věc, kterou uděláme je, že půjdeme rovnou k operaci. Zadali jsme, že produkt se bude rovnat 1. Potom to uděláme v obdélníku, "produkt se rovná 1", produkte je roven 1. A potom se stane něco zajímavého. Dostáváme se k cyklu for. A začínáme s - a já to udělám tady. Napíšu to trochu rozdílněji než jsme to psali sem - tak začněme - co uděláme je, že začneme s cyklem for v podstatě s přiřazením. Tady jsme přiřazovali - cyklus for dokáže udělat spoustu věcí ve stejnou dobu. Proměnné i přiřadí první číslo v pořadí nebo testuje, zda už je i přiřazeno první číslo v pořadí. Když ano, potom probíhá cyklus. Když ne, potom se zastaví a pokračuje se za cyklem. Tak to udělám stejným způsobem. Přímo tady udělám testovací větev. Takže "položky přicházející popořadě". A když říkám pořadí, mluvím o pořadí přímo tady - o rozsahu našich čísel. V příkladu, který jsem dával v minulém videu, bylo číslo 3. Takže čísla přicházejí v tomto pořadí. Vím, že je těžké to tady přečíst. Když jsou tady - řekněme, že prvky přicházejí popořadě. Takže tady jdou prvky popořadě. Takže můžeme říci, že i se rovná dalšímu prvku. i se rovná dalšímu... i se rovná dalšímu prvku. Když jsou tady - dobře, tady to napíšu pro případ že by už v pořadí nebyla žádná další čísla - ale řekněme, že tady ještě jsou. "i se rovná dalšímu prvku." A potom také definujeme - definujeme produkt, aby byl... Definujeme produkt, udělám to modře jako obvykle... Takže napíšu to "ANO". Když jsou v pořadí další čísla, potom se i rovná dalšímu prvku, to je ta jedna operace, kterou uděláme. A potom produkt obnovíme, dáme produktu novou hodnotu, aby se rovnal tomu, jaká byla minulá hodnota produktu krát i + 1. A v tomto bodě se v podstatě vracíme zpět k tomuto testu zde. Takže v tomto bodě se vracíme zpět. Zkouším to napsat úhledně. Vrátíme se zpět - udělám to přímo zde - vrátíme se zpět do tohoto bodu programu. Proto se to nazývá cyklus. Protože po tom, co vykoná tuto operaci, vloženou do cyklu, se vrací zpět na začátek, aby se podíval, jestli je zde více smyček, které by mohl udělat. Tak se vrátíme zpět na začátek cyklu a říkáme "Hele, jsou v pořadí další čísla?" a to by měl být ten otazník přímo tady. Rozhodnutí tohoto otazníku jsou obvykle vyjádřena tímto diamantem. Když je v pořadí další prvek, potom se i rovná dalšímu prvku a produkt se rovná tomu, kolik byl produkt předtím krát i + 1. Tak pojďme dál. "Je v pořadí další prvek?" A v tom samém bodě tady už žádný další prvek v pořadí není. Takže tady nemůže být - v žádném bodě tady již nemůže být žádný prvek v pořadí. A my bychom měli jít doprava nebo cyklus skončit a pokračovat pod ním. A teď jsem cyklus skončil. Přetrhli jsme cyklus. A potom další věc, kterou uděláme je, že když máme hotový cyklus for, stanovíme hodnotu produktu. Prostě vypíšeme hodnotu produktu. To je ta interakce s uživatelem. Takže jsme doslova jen vypsali hodnotu produktu. Tak jsme vypsali - "vypsat produkt" a jsme hotovi! A můžu napsat "konec" pro konec našeho programu a program přestane běžet. "konec" Takže toto je jednoduchý vývojový diagram pro tento jednoduchý program. A doufám, že vám to pomůže uvědomit si fungování programu, pokud vám minulá dvě vida moc nepomohla, a také že vám to pomůže trochu porozumět, jak napsat vývojový diagram.
video