Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (14/21) · 4:15

Cvičení - zápis Fibonacciho funkce Úvod do Fibonacciho posloupností a programovací soutěž.

Tohle je obrázek Fibonacciho, Jednoho z největších matematiků všech dob. Byl matematikem ve středověké Itálii.. Nejvíce je známý pro objevení Fibonacciho čísla. Fibonacciho čísla Vlastně je neobjevil, byly objeveny o několik století dříve ve střední Indii. Ale zejména na západě je zpopularizoval. Fibonacciho čísla jsou velmi jednoduchá. První dvě jsou definovány jako 0 a 1. A každé další číslo je součet předchozích dvou. Takže teď sem napíšu prvních pár Fibonacciho čísel. Další číslo v pořadí bude 0 + 1, což je 1 Další číslo bude 1 + 1, což je 2. Další číslo 1 + 2, což jsou 3. 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 13 +21 = 34 Když se ponoříš do teorie Fibonacciho čísel zjistíš o nich mnoho fascinujících věcí. Pravděpodobně nejzajímavěší je, že pokud jich budeš přidávat víc a víc, a vezmeš poslední dvě uvidíš, že můžeš pokračovat až do nekonečna. A dostat tak libovolně velká Fibonacciho čísla. Řekněme, že vezmeme tyhle poslední 2 členy 21, 34, vezmeme jejich podíl 21 děleno 34 bude docela blízko "zlatému řezu" Doporučuji vám vyhledat si zlatý řez na Wikipedii a Internetu obecně. O zlatém řezu najdeš spoustu fascinujících a mystických věcí. Zajímavé je, že Fibonacciho čísla, nebo Fibonacciho posloupnosti ti dají odhad zlatého řezu. Čím větší Fibonacciho čísla jsou, tím přesnější odhad je Další čísla jsou 24 + 34, což je 55 a 34 / 55 ještě blíž zlatému řezu. Takže jedním z možných způsobů výpočtu přesného odhadu zlatého řezu Super velká Fibonacciho čísla optavdu spočítáš tak, že vezmeš 2 předchozí a sečteš je a po vydělení posledních dvou členů dostaneš kvalitní odhad. O čem vlastně jsou FIbonacciho čísla? Teď si uděláme takovou soutěž Protože už jsme dělali nějaké příklady s faktoriály chci, aby jste napsali implementaci funkce, která vygeneruje n-tý prvek Fibonacciho posloupnosti Funkce bude vypadat asi takhle Takže když funkci zavolám ukážu ti nějaké příklady Když vezmu tvojí funkci a zavolám Fibonacciho což se dá implementovat v jakém jazyce chceš ale my jsme začali s Pythonem, tak to ukažu v Pythonu. Pokud zavolám Fibonacciho z 1, tak to, co chci, bude první položka. A pro jistotu protože to vždycky objasní co je první prvek První prvek není tohle děleno tímhle Chci udělat tohle děleno tímhle, takže tohle budu nazývat nultým prvkem. Tohle je nultý prvek, tohle je první prvek (indexujeme od nuly) Tohle bude druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. Takže tohle je Fibonacci z jedné, první prvek je tady. Mělo by to vrátit jedničku. Fobonacci z 0 by mělo vrátit 0 Fibonacci z 3 by mělo vrátit 0, 1, 2, 3, takže 2. Fibonacci... Fibonacci z 5 by měl vrátit 0, 1, 2, 3, 4, 5, takže 5 Takže po vás chci napsat funkci, které předáte argument A vrátí vám prvek Fibonacciho posloupnosti.
video