SAT - příprava: test 1 odd.3 část 2 Úlohy 4 až 7 začínající na straně 396

video