SAT - příprava: Test 2 odd. 3 Část 2 Úlohy 5-8 začínající na straně 460

video