Převod rovnice se zlomkem na lineární rovnici. Ex 1: Multi step equation Turning a rational equation into a linear equation.

video