Přihlásit se

Flokulace Čistá a chutná voda pomocí vědy!

Pojďme si udělat malý experiment. Pili byste raději tuhle vodu nebo tuhle? Samozřejmě byste zvolili vodu nalevo. Naneštěstí, někteří lidé z jiných koutů světa nemají na výběr. Věděli jste, že malé plovoucí částečky v pitné vodě vás mohou nakazit? Představte si, že máme super výkonný mikroskop a můžeme si vodu přiblížit. ZOOM! Co najdeme? Co jsou ty malé plovoucí částice a jak plují? Tyhle částice jsou dvojího typu: anorganické (jako hlína, bahno a minerální oxidy) a organické (jako řasy, prvoci a bakterie). Bakterie jednou pozřené člověkem můžou být někdy smrtící. Všechny tyhle malé částice jsou schopny plout, protože nejsou dostatečně těžké, aby se usadily na dně díky gravitaci. Suspenzní částice, které jsou příliž lehké a malé, aby se usadily se nazývají koloidy. Když se na to podíváme jako na celek, tyhle koloidy způsobují zákal nebo zamlženost známou jako kalnost. Čím je tekutina více zamlžená, tím více je kalná. Tady vidíme čtyři kádinky s vodou se zvyšujícím se stupněm zakalení zleva doprava. Je tady určitý vztah mezi zakalením a rizikem onemocnění. Výzkum dokazuje, že čím více zakalená pitná voda je, tím vyšší je riziko onemocnění. Nyní proč. Důvodem je, že toxické sloučeniny mohou adsorbovat a drží se na povrchu suspenzního koloidu. Čím více koloidů zde je, tím více toxická voda může být. Tyhle toxické materiály a bakterie mohou způsobit choleru, salmonelu, hepatitidu A, úplavici, a infekci bakterií e-coli. Tahle onemocnění napadají a zabíjejí miliony lidí ročně a jsou nebezpečné obzvláště pro dětí, jejichž imunitní systém nemůže zajistit adekvátní ochranu. Naštěstí s tím můžeme něco dělat. Jedna z velmi praktických možností jak vyčistit tuhle znečištěnou vodu se nazývá flokulace. Flokulace je proces kdy se shlukují koloidy nebo se spojují do větších částic zvaných flokuly, po přidání chemikálie nazývané flokulanty (projasňující činidlo). Typické flokulanty obsahují kamenec a ferrix, protože dobře fungují s vysokým zakalením kapalné směsi. Nyní si pojďme ukázat jak flokulace funguje. Nejdříve potřebujeme jít ven a nahromadit nějakou špinavou vodu z řeky Charles. Zde máme dvě kádinky naplněné stejným množstvím špinavé vody z řeky Charles. Nalevo je náš kontrolní vzorek, který zůstane netknutý a napravo přidáme 3 ml připraveného roztoku s flokulantem. Poté budeme 2 minuty míchat a čekat. Wow! Co se stalo? Koloidy v zakalené vodě nalevo se možná nikdy neusadí zatímco v kádince s pouze malým množstvím flokulantu se voda napravo rozčeřila. Za účelem získání pitné vody budeme muset odstřeďovat a filtrovat a dodatečně upravit. Pokud vás zajímá co se děje, pojďme si vysvětlit jak tento flokulant pracuje. Téměř všechny koloidy mají negativně nabité povrchy. To znamená, že pozitivní ionty nebo nabité částice ve vodě budou přitahovány ke koloidním povrchům a formovat první vrstvu. Schopnost pólu magnetu odpuzovat, zatímco opačný pól přitahuje. Totéž se vyskytuje u koloidů ve vodě. Rozptýlená vrstva, složená z kladně a záporně nabitých iontů vytvoří první vrstvu zvanou dvouvrstva. Tahle dvouvrstva poskytuje odpudivou sílu, která zabraňuje dvěma koloidům navzájem se přichytit. Pokud je flokulant přidán, přidržuje se na povrchu částic stlačující dvouvrstvu a dovoluje koloidům se k sobě přichytit a vytvořit floky (shluky) Tyhle floky jsou nyní dostatečně těžké, aby se usadily na dně díky gravitaci. Díky tomu, jak se flokulace efektivní, mnoho zemí světa využívá tuhle metodu pro čištění jejich zásob vody. Věděli jste, že Singapore kupříkladu vyrábí pitnou vodu ze stoky využívajíc množství metod, včetně flokulace? Se vzrůstající populací zdroje pitné vody se stávají více a více vzácnými flokulace je jedním z nástrojů, který může poskytnout čistou, zdravou a chutnou pitnou vodu celosvětově.
video