Umění 20. století
Umění 20. století (56/62) · 7:13

Maya Lin, Památník veteránů z Vietnamu, 1982 Maya Lin, Památník veteránů z Vietnamu, 1982, žula, 2 akry v Konstituční zahradě, (Nationall Mall, Washington, D.C.)

Navazuje na 1800-1907 Průmyslová revoluce.
(hudba) Steven: Jsme ve Washingtonu D.C. v areálu Památníku veteránů z Vietnamu. Beth: Ten je umístěn přímo mezi Washingtonským monumentem a Lincolnovým památníkem. Maya Lin, architektka památníku, chtěla památník spojit s americkou historií spojením minulosti a současnosti. Steven: Je to velmi dlouhá řada kamenných desek. Černá žula odráží světlo a směřuje na oba monumenty. Beth: Lin nerada o deskách mluvila jako o stěnách, svým způsobem to jsou stěny, ale jsou velmi tenké, včleněné do země a popsané jmény vojáků, kteří zemřeli během války ve Vietnamu. Steven: Je tu více než 58 000 jmen a další jména přibývají. Hustota těch jmen je zdrcující. Když jdete po této cestě, noříte se do země. Země se otvírá a odhaluje jména. Protože povrch kamene odráží světlo, působí jako zrcadlo. Jediné, co zůstává je drsnější povrch samotných jmen. Beth: Myšlenka Mayi Lin byla, aby jména, která byla skutečností, hmota památníků a odrazy žuly otevíraly jiný svět, do kterého nemůžeme vstoupit, ale který můžeme vidět. Steven: Když poprvé navštívila toto místo, řekla, že chtěla odhalit okraj. Beth: Vlastně řekla: "Měla jsem jednoduchý impuls říznout do země. Představovala jsem si nůž, kterým bych řezala do země, otevírala ji a počáteční násilí a bolest, kterou by zahojil čas." Napsala: "Zážitek z památníku by pomohl přicházejícím lidem vyrovnat se se smrtí milovaných." Steven: Je do toho zapojena cesta. Scházíte dolů, nacházíte jméno milovaného, které je vyryto v chronologickém pořadí úmrtí všech těchto vojáků a pak jdete pryč. Beth: Je to tak. Chronologie začíná ve středu a jde doprava a znovu začíná na dolním kraji levé strany a směřuje znovu do středu. Jak postupujeme ke středu, cesta se rozšiřuje a žula sahá více než 3 metry nad nás. Steven: Jména se stávají symbolem osoby vynásobené více než 58 000 krát, ale přestože chápete abstrakci, je tu také velmi konkrétní realita. Je tu toto místo, kam chodí rodiny, schází se a rozjímají o jméně. Beth: May Lin mluví o jméně jako abstrakci, která ve skutečnosti znamená pro rodinu víc než obraz. Obraz zobrazuje někoho v konkrétním čase a místě, jako jeden moment v jejich životě, zatímco jméno vám může připomenout všechno o dané osobě. Steven: Je tu silná akumulace všech jmen. Když sestupujete, vcházíte do nejhustšího místa památníku, což je naprosto zdrcující. Beth: Je to velmi odlišný pocit než u většiny předchozích válečných památníků. Když pomyslíme na historii válečných památníků, často nás napadnou památníky válečným hrdinům, jako je Nelsonům památník na Trafalgarském náměstí nebo Shawův památník od Augusta Saint-Gaudense v Národní galerii, kde hrdina vede anonymní armádu v alegorické figuře představující mír a smrt. Tato kombinace alegorie a heroismu, která je obvyklá u památníků, tu absolutně chybí. Steven: Jak může člověk vytvořit smysluplný památník na konci 20. století? Co znamená odstranění všech forem reprezentace? Co znamená vytvoření něčeho tak podvědomě abstraktního a přece tak silného a smysluplného? Beth: Evidentně porota rozhodla, že abstrakce bude nejlepší. Je zajímá zamyslet se nad tím, že porota nevěděla, kdo je Maya Lin. Existovalo 1400 návrhů, úplně anonymních. Maya Lin v té době studovala architekturu na Yale, je Američanka původem z Asie. Je zajímavé zamyslet se nad tím, co se mohlo stát, kdyby porota věděla, od koho je tento návrh. Steven: Jakmile byla její identita známá, vypukla vlna rasismu a odporu. Odpor se zvedl také proti abstrakci. Ten byl nakonec vyřešen postavením naturalistické sochy sousedící s hlavním památníkem. Beth: Socha ukazuje vojáky velmi naturalistickým způsobem, který je také působivý, ale působí více veřejně a ne tak intimně. Steven: Maya Lin byla úspěšná ve vytvoření veřejného místa, které je zároveň intimní. Můžeme cítit vyrytá jména. Při čtení přistupujeme blíže a seznamujeme se s těmi jmény. Památník Mayi Lin je jeden z nejúspěšnějších památníků v zemi. Beth: A očividně jeden z nejnavštěvovanějších památníků ve Washingtonu. V článku, který byl publikován později, Maya Lin píše o svých představách o památníku. "Bylo by to prostředí mezi naším světem a klidnějším, tmavším světem na druhé straně. Vybrala jsem černou žulu, aby povrch odrážel světlo a byl poklidný. Nikdy jsem nepovažovala památník za stěnu, objekt, ale jako hranu země, otevřenou stranu. Odraz by zdvojnásobil velikost parku vytvořením dvou světů. Jednoho, jehož jsme součástí, a druhého, kam nemůžeme vstoupit." Steven: I černá žula způsobila kontroverze. Mluvila také o tom, že nemohla použít žulu z Kanady nebo Švédska, dvou zemí, jejichž žula je opravdu kvalitní, protože s tím byla spojená politická zátěž, protože odpůrci vojenské služby utíkali do těchto zemí. Beth: Jeden oponent jejího designu řekl: "Člověk nepotřebuje umělecké vzdělání, aby viděl, co tento památník představuje - - černou jizvu, díru skrytou z hanby." Ne, myslím, že Maya Lin takhle nepřemýšlela. Zaujala apolitický postoj a chtěla vytvořit památník o veteránech, kteří obětovali své životy, nechtěla vytvořit politickou kontroverzi. Není to o hanbě nebo cti. Steven: Země nebojovala jen ve válce, ale bojovala také o smysl války. Maya Lin byla chytrá, protože tomuto tématu se vyhnula a dala do popředí jména, sílu počtu všech padlých. Beth: A napsala: "Stěna dematerializuje formu a umožňuje jménům stát se objektem. Čistý a reflexní povrch umožňuje návštěvníkům vidět sebe spolu se jménem." (hudba)
video