Umění 20. století
Umění 20. století (45/62) · 3:45

Spiral Jetty (spirálový hlavolam) od Smithsona, 1970 Robert Smithson, Spiral Jetty (CZ: spirálový hlavolam) (Velké solné jezero, Utah) Mluví: Dr. Beth Harris a Dr. Shana Gallagher-Lindsay

Navazuje na 1800-1907 Průmyslová revoluce.
hudba Díváme se na dílo Roberta Smithsona z roku 1970. Nazývá se Spirálové molo. Tato fotografie jeho dílo zachycuje. Musela být pořízena z vrtulníku. Je to enviromentální umění neboli land art. V podstatě je to hlína a suť, která byla vytvarovaná do spirálovité formy v jezeře. V solném jezeře v Utahu. Něco takového nalezneme jen na tomto místě. Může říct, že je to jedinečné. Ano, přesně tak. Jedna z věci, které chtěl Smithson zdůraznit byl rozdíl mezi uměleckým dílem v galerii nebo v soukromé sbírce a v netradičním prostředí. Jde o prolomení bariér. Chce říct, že umění nemusíme nalézt pouze v muzeu nebo galerii. A je součástí většího seskupení umělců, kteří svá díla umisťují na určité místo do přírody a často se jedná o velmi rozměrná díla. Toto dílo zasahuje do jezera svými asi 450 m. A dá se po tom chodit? Většinou ano, ale záleží na výšce vody v jezeru. Takže někdy je to zaplavené. Takže tato fotografie ukazuje lidi stojící na spirále. Ano, vidím. Ale je trochu zaplavená vodou. Někdy více, někdy méně. Záleží na výšce vody v daný čas. Takže toto dílo je jistě součástí přírodního prostředí a také ho zásadním způsobem utváří. Také by se to dalo kategorizovat jako měnící se umění (process art), protože je to něco co se neustále mění. Měl představu, jak to bude vypadat, ale bylo jasné, že dílo se bude přírodními vlivy měnit. Je to ale vytvořeno z pevných materiálů. Vyvolává dojem, že neexistuje jen pozemský život. Přesně tak. A základním tvarem odkazuje na na svůj zájem o prehistorické umění nalezené v Americe i jinde. Je to inspirováno abstrakcí. Vnímáme to rozdílně, když vidíme celek jako nyní a když stojíte na té spirále. Je to velký rozdíl. V tu chvíli totiž vnímáte pouze části celku. Fascinuje mě, že po tom lze chodit. Pravda, většinou si nemůžeme na umění sáhnout. To ne. Líbí se mi možnost dotýkání se a chození po tom. Jemu se to také líbilo. Ano, protože je to zábavné. Stavba byla poměrně náročná. Musel sehnat nákladní auta na dovezení materiálu a musel zaměstnat hodně lidí. Takže to se neschoduje s naší domněnkou, že umělec je samostatně pracující jedinec. Jistě, on přišel se nápadem, ale nikdy by to celé nemohl sám zrealizovat. Přesně tak. A je to velmi důležitá myšlenka, že věci mohou být vyrobeny skupinou lidí, továrnami, lidmi které umělec zaměstná. A možná se vrací k tomu, že starověké umění nebylo vyrobeno jedním geniálním umělcem, ale spíše komunitou a poté bylo volně přístupné všem.
video