Vyjádření neznámé ze vzorce 2 Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia.

video