Parametrické rovnice 3 odstraňování parametrů ze zajimavějších příkladů

video