Hvězdy, černé díry a galaxie
Přihlásit se
Hvězdy, černé díry a galaxie (12/18) · 1:46

Oprava videa o kvasarech Drobné upřesnění předchozího videa o kvasarech. Jaké je ve skutečnosti elektromagnetické spektrum, které vyzařují kvasary?

Navazuje na Měřítka ve vesmíru.
Chci udělat rychlou opravu k videu o kvasarech. V tom videu jsem chybně řekl, že kvasary, nebo spíše akreční disk, který ve skutečnosti vyzařuje energii kvasaru, že vyzařuje energii hlavně v rentgenové části elektromagnetického spektra. A to není pravda. Většina kvasarů vyzařuje elektromagnetické záření napříč celým spektrem, od rentgenových paprsků, což je vysokofrekvenční elektromagnetické záření, až k infračerveným. Celé spektrum až k infračervené části. A některé kvasary dokonce vysílají vysokofrekvenční gama paprsky i nízkofrekvenční elektromagnetické vlnění až k radiovým vlnám. Takže jsem chtěl udělat tuto opravu. Není to převážně v rentgenové části spektra, je to napříč spektrem. Je to tento celý rozsah spektra a někdy dokonce i širší rozsah. Druhá věc, kterou chci upřesnit, je, že tohle je ta část spektra, kterou vyzařuje. Ale pamatujme si, většina, vlastně všechny kvasary, jsou hodně daleko. Ten nejbližší je 780 milionů světelných let daleko. A spousta z nich je mnoho miliard světelných let daleko. Takže se od nás vzdalují velice vysokou rychlostí a podléhají rudému posuvu, protože vesmír se tam relativně k nám rozpíná velice rychle, ty souřadnice se rychle vzdalují od našich souřadnic. Ač toto je spektrum, které je vyzařováno, tak u všeho dojde k rudému posuvu. Vše to bude posunuto rudým posuvem dolů, a tak pozorujeme věci na daleko nižší frekvenci, možná okolo radiové části spektra. Vše bude posunuto dolů rudým posuvem. A proto se jim původně říkalo kvazistelární radiové zdroje. Snad to věci trochu vyjasnilo.
video