Hvězdy, černé díry a galaxie
Hvězdy, černé díry a galaxie (15/18) · 7:10

Proč cefeidy pulzují Cefeidy jsou pulzující proměnné hvězdy, jejichž perioda pulzace závisí na zářivém výkonu. Díky tomuto vztahu nám umožňují určit vzdálenost galaxií, ve kterých se nachází.

Navazuje na Měřítka ve vesmíru.
video