Hvězdy, černé díry a galaxie
Hvězdy, černé díry a galaxie (14/18) · 9:23

Cefeidy — proměnné hvězdy Cefeidy jsou pulsující hvězdy významné pro měření ve vesmíru.

Navazuje na Měřítka ve vesmíru.
video