Hvězdy, černé díry a galaxie
Hvězdy, černé díry a galaxie (5/18) · 7:04

Hvězdná pole a mlhoviny Rozbor působivých obrázků nebeských těles

Navazuje na Měřítka ve vesmíru.
video