Geologická historie Země
Geologická historie Země (7/19) · 6:03

Konvekční proudy v zemském plášti Příčina pohybu litosférických desek

Navazuje na Hvězdy, černé díry a galaxie.
video