Geologická historie Země
Geologická historie Země (13/19) · 9:22

Lom seismických vln Lom na rozhraní různě hustých látek

Navazuje na Hvězdy, černé díry a galaxie.
video