Geologická historie Země
Geologická historie Země (17/19) · 20:47

Proč sklon zemské osy způsobuje roční období Pravá příčina změny ročních období.

Navazuje na Hvězdy, černé díry a galaxie.
video