Život na Zemi a ve vesmíru
Život na Zemi a ve vesmíru (13/21) · 13:00

Produktivita půdy jako limitující faktor lidské populace Úvaha o tom, že hustota obyvatel je limitována množstvím kalorií a způsobem, jakým je získáváme z půdy.

Navazuje na Geologickou historie Země.
video