Život na Zemi a ve vesmíru
Život na Zemi a ve vesmíru (16/21) · 10:03

Radiokarbonová metoda datování 1 Jak můžeme zjistit stáří pomocí obsahu izotopu uhlíku C14?

Navazuje na Geologickou historie Země.
video