Život na Zemi a ve vesmíru
Život na Zemi a ve vesmíru (5/21) · 9:56

Vznik ozonové vrstvy a eukaryotních organismů v proterozoiku. Velké okysličování neboli kyslíková katastrofa.

Navazuje na Geologickou historie Země.
video