Lineární rovnice 15 Dva přiklady lineárních rovnic s neznámou na obou stranách rovnice (závorky, zlomek). Provedení zkoušky. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

video