SAT příprava: Test 8, část 5, úloha 1 Úlohy 1-6 začínající na straně 855

video