Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (2/14) · 6:41

Dědičnost Dědičnost může být složitý pojem, ale s malou pomocí od Marka Twaina se vám jej pokusíme objasnit! Vytvořil Ryan Patton Videa neposkytují lékařské rady a jsou určena pouze pro informační účely. Videa nejsou zamýšlena jako náhrada odborných lékařských rad, diagnóz nebo léčby. Vždy vyhledejte radu…

Poslední video o studiích adopcí dvojčat a jedináčků jsem zakončil určitými výrazy. Řekl jsem, že těmito studiemi mohli psychologové odhadnout do jaké míry odchylka rysů nebo znaků dané populace, do jaké míry může být tato odchylka přisuzována rozdílům v genech. Použil jsem tyto konkrétní výrazy, protože vlastně vymezují pojem dědičnost. Učebnice definují dědičnost asi jako poměr odchylky - tedy procento, protože poměr je procento - mezi jednotlivci, který můžeme připisovat genům. Napíšu vlivem genů. Chápu, že ani v tomto bodě asi není definice příliš jasná a proto se celé video budeme věnovat objasnění tohoto pojmu. Předpokládejme, že mluvíme o inteligenci a řekneme, že dědičnost inteligence je 50%. Tedy IQ... Řekli jsme, že dědičnost je 50%. Ale neříkáme, že inteligence je z 50% genetická. To neříkáme. Co opravdu říkáme je, že rozdíl v inteligenci může být vysvěten neboli lze jej z 50% připsat genetickým rozdílům. Čili hovoříme o rozdílech v těchto rysech. Zeptat se, jak moc na naši inteligenci působí genom na rozdíl od prostředí je zcela nevhodné. Naučili jsme se to na příkladu čaje a horké vody. Ale co může být zodpovězeno a co nám studie dvojčat a adopcí ukazují je procento odlišnosti či odchylky, které lze připsat rozdílům v genech. Několikrát jsem to zopakoval, pojďme se teď přesunout k příkladům. Jeden z mých oblíbených příkladů dědičnosti pochází od Marka Twaina, slavného umělce a humoristy, který prohlásil: Představte si, že vychováte 4 chlapce v sudech a řekněme, že jim bude kolem 12ti let. Nakreslil jsem pár barelů a v nich 4 chlapce. Budeme je krmit přes díry v sudech, takže budou jíst stejnou stravu, jejich výměšky budeme odstraňovat podle stejného plánu a jejich prostředí bude na 100% srovnatelné, skoro až sadicticky srovnatelné. Ale ve věku 12ti let bude asi jejich IQ v porovnání s okolními lidmi hodně nízké. Jenže háček je, že chlapci nejspíše nebudou stejní, že? Rozdíly v jejich inteligenci by vůbec nemohly být připsány prostředí, protože prostředí bylo naprosto shodné a řekli bychom, že rozdíly v IQ byly téměř stoprocentně dědičné, protože jejich prostředí bylo skoro stoprocentně totožné. h2 je zkratka pro dědičnost a je napsané malým písmenem, jelikož hovoříme o jednom konkrétním rysu, v tomto případě o inteligenci na rozdíl od mnoha rysů. Avšak dědičnost se bude blížit 100%. To byl příklad dědičnosti od Marka Twaina. Ale alternativně byste mohli říct, že máte 4 identická čtyřčata s naprosto totožným genomem a vychováváte je v absolutně odlišném prostředí. Jedno je třeba vychováno v deštném pralese a je domorodec, druhé je vychováno v poušti a je nomád, další může být vychováno v severoamerické rodině a je z něj zaměstnanec v továrně nebo je vychováno alespoň v dělnické rodině a jedno by mohlo být vychováno ve vesmíru, třeba poblíž měsíce na vesmírne stanici. Dědičnost inteligence těchto čtyř chlapců by byla docela nízká, protože teď má prostředí větší procento v odlišnostech jejich inteligence. Řekl jsem, že tady má dědičnost vlastně 0%, protože jsme stanovili, že děti jsou identická čtyřčata. Geneticky jsou tedy stejní a prostředí je naprosto odlišné, takže bychom řekli, že všechny rozdíly v jejich inteligenci musí být připsány prostředí. Možná jednoduchý způsob, jak to chápat je, že čím více se prostředí stává srovnatelným, jako v příkladě chlapců v sudech, tím více jsou odlišnosti v rysech chování svázané s dědičností těchto rysů. A asi další věc, která může zvýšit dědičnost je zvýšená genetická odchylka, která vede k rozdílným fenotypům. Snad kdyby chlapci měli více genetických odchylek, kdyby třeba byli vícevaječná čtyřčata místo jednovaječných čtyřčata a měli rozdílné genotypy a více genetických odchylek vedoucích k rozdílným fenotypům nebo rysům. Kdyby nové změny více souvisely s jejich geny. V tomto případě by dědičnost vzrostla. A dědičnost roste buď proto, že se na genetické konstituci podílejí více geny nebo proto, že negenetické vlivy jako je prostředí se podílejí méně. Ale důležité je, že hovoříme o relativním přispění genů k odchylkám v chování nebo v rysech. Můžete počítat s tím, že se dědičnost potom nutně stává závislá na studovaném vzorku lidí. Naposledy popřemýšlejte o vzorku chlapců v sudech. Jejich dědičnost je mnohem vyšší nebo spíše dědičnost jejich IQ je mnohem vyšší než kdybychom místo nich měli čtyřčata. Takže naposledy - dědičnost rysů je rozsah, do kterého mohou být odchylky přisuzovány genům. A to velmi zavísí na studovaném vzorku a prostředí. Doufejme, že jsme dali dědičnost do krátké souvislosti a budete tak vědět, co tím myslíme, když ji příště použijeme.
video