Definované a nedefinované operace s maticemi. Násobení matic: Definované a nedefinované operace s maticemi.

video