Přihlásit se

Celkový počet sedadel v divadle Total seats in a theater

Divadlo má dohromady 63 sedadel, které tvoří obdélník. Aktuálně má divadlo 9 řad (každá řada má stejný počet sedadel). můžeme je spočítat - jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět řad Kolik bude dohromady sedadel, jestliže do každé řady přidáme 2 nová sedadla? Výsledek bude roven součtu starých sedadel (v tomto případě 63) plus nová sedadla přidaná po dvou do každé řady. 63 plus nová sedadla. Jestliže máme 9 řad, a do každé řady přidáme 2 sedadla… 63 plus 9 krát 2. Vynásobíme 9 krát 2 a přičteme 63. 2 krát 9 je 18, to znamená, že dostaneme 18 nových sedadel. Výsledek bude roven součtu 63 a 18. 60 plus 10 je 70 a 8 plus 3 je 11. Celkový počet sedadel je tedy 81.
video